Chia sẻ: 
14/06/2021 09:35

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 33 Thường Niên năm B

Những điều sau hết (Ðn 12,1-12; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Con người sống trên trần gian ai cũng có mục đích, người thì đặt mục đích ngay ở đời này, người thì đặt mục đích ở đời sau. Lời Chúa Chúa nhật 33 Thường niên năm B nhắc chúng ta nhớ đến các biến cố sau cùng của mỗi người chúng ta, đó là sự chết, tận thế, phán xét... Ngay khi kết thúc cuộc sống dương thế này cũng như vào ngày tận thế, Thiên Chúa sẽ phán xét và thưởng phạt mỗi người tuỳ theo cách sống của từng người. Ðiều quan trọng là ta phải tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng, vì ngày giờ Chúa đến sẽ thật bất ngờ như kẻ trộm.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn chuẩn bị sẵn sàng để khi đến trước mặt Chúa, tâm hồn ta trong sáng và tốt lành để được Chúa ban thưởng cho ta.

  • Dẫn vào bài đọc 1: Ðn 12,1-3

Ngôn sứ Ðaniel báo trước về ngày tận thế, những người lành sẽ được hưởng phúc trường sinh, còn kẻ dữ phải chịu phạt muôn đời. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

  • Dẫn vào bài đọc 2: Dt 10,11-14.18

Chúa Giêsu chỉ dâng hiến lễ một lần trên thánh giá, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người thánh hóa được nên hoàn hảo, và đáng hưởng vinh quang với Người. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 13,24-32

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cho biết: ngày tận thế sẽ đến bất ngờ với những điềm lạ trên trời dưới đất, và chính Ngài sẽ uy nghi ngự đến phán xét kẻ sống và kẻ chết.

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, 

Chúa Giêsu sẽ đến lần thứ hai trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Chúng ta hãy tỉnh thức đợi chờ, lo chuẩn bị cho ngày Chúa đến để đối diện với Chúa. Ta hãy khẩn khoản nài xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng giúp con cái mình luôn tỉnh thức chuẩn bị cho ngày Chúa đến. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn nỗ lực hoàn thành sứ mạng, bằng lời rao giảng và gương sáng đời sống của mình để các tín hữu biết theo gương mà sống mỗi ngày một tốt lành hơn.

2. Nhiều người sống chỉ biết sống cho qua ngày mà như không có ngày phán xét. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho họ hiểu rằng, cuộc sống tạm đời này là chuẩn bị cho đời sau được ban thưởng hay bị luận phạt muôn đời.

3. Ngày nay vẫn còn nhiều Kitô hữu sống không xứng vai trò và sứ mạng của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho họ luôn tỉnh thức để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa đến, để họ được hưởng phúc trường sinh.

4. Ngày nào giờ nào Chúa sẽ đến không ai biết trước được. Chúng ta cùng cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn chuẩn bị sẵn sàng, để bất cứ ngày nào giờ nào Chúa đến, Người sẽ dẫn đưa chúng ta vào hưởng phúc với Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa, vì Chúa đã thương báo trước ngày tận thế sẽ đến thình lình để chúng con chuẩn bị. Xin cho chúng con nhiệt tâm tỉnh thức hằng ngày qua những hoạt động bổn phận của mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Rose-MtgTL

Chia sẻ: