Chia sẻ: 
14/06/2021 09:36

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 32 Thường Niên năm B

Ðồng Tiền Của Bà Góa Nghèo (1V 17, 10-16; Dt 9, 24-28; Mc 12, 38-44)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Kính thưa cộng đoàn, 

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu quan tâm tới hết mọi người, từ các kinh sư, biệt phái tới một bà góa nghèo. Ngài không quan tâm đến hình thức bề ngoài, Ngài cần một tấm lòng chân thật, một trái tim quảng đại dám cho đi tất cả những gì mình có như bà góa nghèo trong Tin mừng. 

Hiệp dâng Thánh Lễ hôm nay, xin Chúa cho chúng ta có được tấm lòng quảng đại trong sự thật và khiêm tốn. Đồng thời, xin Chúa cho chúng ta có một cách nhìn yêu thương đối với mọi người nhất là những người nghèo khổ bất hạnh. 

  • Dẫn vào bài đọc 1: 1V 17, 10-16

Bà góa ngoại đạo ở Sarépta đã hy sinh nuôi ngôn sứ Êlia, nên được Chúa thưởng cho mẹ con bà sống no đủ suốt thời kỳ đói kém. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

  • Dẫn vào bài đọc 2: Dt 9, 24-28

Chúa Giêsu hiến mạng sống một lần để chuộc tội muôn dân, và Người sẽ đến lần thứ hai cứu thoát những ai trông đợi Người. Ðó là ý nghĩa đoạn thư hôm nay.

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 12, 38-44

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khiển trách các kinh sư giả hình, kiêu ngạo, tham lam; Người khen ngợi bà góa nghèo đã bỏ tất cả tài sàn vào thùng dâng cúng cho Đền Thờ. Đó là nội dung Tin Mừng hôm nay.  

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tếAnh chị em thân mến,

Chúa Giêsu dạy ta "mến Chúa yêu người" bằng cách sống thật, sống quảng đại đối với Chúa và với mọi người qua những việc làm cụ thể. Quyết tâm sống lời Chúa dạy, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.  

1. Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xóa bỏ tội lỗi muôn dân.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục mỗi ngày thêm đạo đức thánh thiện, sẵn sàng hy sinh phục vụ Giáo Hội, để mọi người nhận ra tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa. 

2. "Anh em hãy coi chừng, đừng làm theo các kinh sư giả hình, kiêu ngạo, tham lam".Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết sống chân thật, khiêm tốn và có một tấm lòng quảng đại yêu thương giúp đỡ lẫn nhau bằng việc làm cụ thể. 

3. Họ thích chiếm chỗ nhất trong hội đường.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết sống hòa đồng với người dân trong sự thật, nhất là biết quan tâm nâng đỡ những người neo đơn, nghèo đói, thất nghiệp, để họ có được cuộc sống bình an  hạnh phúc.   

4. "Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết".Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết bắt chước bà goá nghèo trong Tin Mừng, sẵn sàng đóng góp tinh thần vật chất như: cầu nguyện, hy sinh, làm việc bác ái, để xây dựng giáo xứ, giáo phận, hầu cuộc sống của chúng ta được thấm đậm tình Chúa và tình người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh chịu chết cho chúng con được sống. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sống đơn sơ chân thật, khiêm tốn, biết quảng đại hy sinh phục vụ Chúa và anh chị em, hầu được Chúa cho hưởng gia nghiệp là chính Chúa trên Nước Trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. 

NA-MtgTL

Chia sẻ: