Chia sẻ: 
14/06/2021 09:35

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 30 Thường Niên năm B

Xin Cho Con Ðược Thấy (Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Kính thưa cộng đoàn, 

Vì yêu thương thế gian Chúa Giêsu đã vâng lời Thiên Chúa Cha, xuống thế làm người, Ngài là Mục Tử khoan dung nhân hậu và là Đấng cứu độ. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết Chúa Giêsu chính là Ánh Sáng thật, Ngài đã chữa anh mù ở Giêricô được sáng mắt vì anh tin vào quyền năng của Chúa. 

Hiệp dâng Thánh Lễ hôm nay, xin Chúa cho chúng ta có được lòng tin tuyệt đối vào Chúa, can đảm nhìn nhận những tội lỗi mù lòa đang hằn sâu trong tâm hồn chúng ta, đến xin Chúa cứu chữa như người mù trong bài Tin Mừng hôm nay, hầu chúng ta sẽ được thấy đường về quê Trời nơi tràn đầy ánh sáng và hạnh phúc.    

  • Dẫn vào bài đọc 1: Gr 31,7-9

Ðang lúc dân Chúa bị đày khổ sở ở Babylon, ngôn sứ Giêrêmia loan báo: Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Ngài luôn ở với dân, chính Ngài sẽ giải thoát họ khỏi lưu đày và  dẫn họ về quê hương.  Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

  • Dẫn vào bài đọc 2: Dt 5,1-6

Chúa Giêsu là Vị Thượng Tế theo phẩm trật Menkixêđê. Ngài đã trở nên của lễ đền tội cho dân. Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.  

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 10,46-52

Tin Mừng hôm nay thuật lại: trên đường lên Giêrusalem chịu chết chuộc tội loài người, Chúa Giêsu đã chữa lành người mù Bártimê, vì anh hết lòng tin Chúa.

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu là Ánh Sáng thế gian và là Đấng Cứu Độ con người. Tin tưởng vào quyền năng và tình thương của Chúa, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin. 

1. Chúa nói: “kẻ đui mù, người què, Ta sẽ an ủi và dẫn đưa về”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh, có được sự thánh thiện, khôn ngoan, sự dịu dàng nhẫn và nại của Chúa Giêsu, để các ngài chăn dẫn đoàn chiên Chúa đã trao phó.  

2. “Lạy Thầy xin cho con được thấy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các kitô hữu, biết nhận ra nhu cầu của anh chị em, nhất là những người đang đau khổ về thể xác và tinh thần, để yêu thương và giúp đỡ họ.

3. “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người đã chối bỏ đức tin của mình, sớm trở về lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa qua Bí Tích Hòa Giải, hầu được hưởng ơn cứu độ Chúa hứa ban. 

4. “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót con”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, được Chúa tẩy sạch bệnh mù lòa của sự ghen ghét, kiêu căng, đố kị, chia rẽ, bất hòa, để mỗi ngày trở nên tinh tuyền thánh thiện và cam đảm bước theo con đường thập giá Chúa đã đi.        

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã cho anh mù Bartimê được thấy, và anh đã sẵn sàng bước theo Chúa. Xin Chúa cho chúng con thấy Chúa, cảm nghiệm được tình thương của Chúa, nhất là nhận ra thân phận tội lỗi, yếu hèn của mình, để đến với Chúa xin Ngài chữa lành với lòng tin tưởng, phó thác tuyệt đối vào quyền năng của Chúa.  Chúng con cầu xin…

NA-MtgTL

Chia sẻ: