Chia sẻ: 
14/06/2021 09:35

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm C

Chúng Tôi Phải Làm Gì? (Xp 3,14-18; Pl 4,4-7; Lc 3,10-18).

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, mùa trông đợi Chúa đến cứu độ chúng ta.

Thực sự Chúa đã đến hơn 2,000 năm rồi, khi Người sinh ra tại Bêlem, nhưng vẫn còn nhiều người chưa nhận biết Chúa và chưa thực sự với hết tâm hồn đón nhận Chúa.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hân hoan đón rước Chúa, bằng cách sông công bình bác ái, để Chúa đến trong tâm hồn chúng ta, và tâm hồn đồng bào đồng loại chúng ta.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta nhiệt tâm thực thi công bình bác ái hằng ngày, nhứt là trong Mùa Vọng này, để dọn lòng đón rước Chúa đến cứu rỗi chúng ta và mọi người.

- Dẫn vào bài đọc 1: Xp 3,14-18

Qua bài đọc sau đây, ngôn sứ Xôphônia kêu gọi dân Chúa mừng vui lên, vì Chúa là vị Cứu Tinh đến giải thoát chúng ta khỏi mọi kẻ thù và mọi án phạt. Người lấy tình thương mà đổi mới mọi người.

- Dẫn vào bài đọc 2: Pl 4,4-7

Thánh Phaolô bảo chúng ta hãy vui lên, hãy sống hiền hòa quảng đại và thành khẩn van xin, để Chúa đến đem bình an hạnh phúc cho mọi người. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 3,10-18

Dân chúng khắp nơi tuôn đến chịu phép rửa sám hối... Và thánh Gioan dạy họ sống công bình bác ái, để dọn lòng đón rước Chúa đến cứu độ. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa sắp đem an vui hạnh phúc đến cho chúng ta. Chúng ta hân hoan chờ đón Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh luôn khuyên mời con cái sống bác ái và tôn trọng công bình để dọn đường cho Chúa đến. Xin cho mọi người biết vâng nghe và làm theo lời Hội Thánh dạy.

2. Nhân loại đang đau khổ vì nạn người bóc lột người, bất công độc ác. Xin cho con người biết đối xử cách công bình nhân hậu với nhau.

3. Có những người sống rất  ích kỷ, chỉ lo cho bản thân. Xin cho các Kitô hữu luôn biết giúp đỡ mọi người, để dọn sẵn đường cho Chúa đến.

4. Thánh Phaolô dạy bảo hãy vui luôn trong Chúa. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết tìm đến nguồn an vui đích thực là Ðức Giêsu, Ðấng cứu độ chúng ta.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin cho chúng con biết nghe lời thánh Gioan Tiền Hô, hằng ngày sống công bình bác ái, để được Con Chúa đến cứu độ chúng con.

Chia sẻ: