Chia sẻ: 
14/06/2021 09:35

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 28 Thường Niên năm B

Từ Bỏ Mọi Sự Để Theo Chúa (Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Kính thưa cộng đoàn, mọi của cải vật chất và cả những khả năng trí tuệ đều là ân huệ Chúa ban. Tin Mừng hôm nay, Chúa đòi hỏi anh thanh niên giàu có, phải từ bỏ tất cả của cải để đi theo Chúa. Thế nhưng, anh đã không dám từ bỏ, thậm chí anh đã sử dụng của cải vật chất không đúng mục đích và ý Chúa muốn, nên anh không được hưởng sự sống đời đời.

Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ, xin Chúa cho chúng ta can đảm từ bỏ những gì mình có, để chia sẻ cho những người nghèo khổ, thiếu thốn, nhất là biết dùng những của cải vật chất và tinh thần mà phụng vụ Chúa và mọi người.  

  • Dẫn vào bài đọc 1: Kn 7,7-11

Nhờ ơn Chúa soi sáng, người công chính biết quý chuộng Ðức Khôn Ngoan hơn sức khỏe, vàng bạc của cải, nên được mọi sự lành và được giàu có. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

  • Dẫn vào bài đọc 2: Dt 4,12-13

Chúa Giêsu là Lời của Thiên Chúa. Người thấu suốt lòng dạ con người. Người sẽ khôn ngoan xét xử mọi tư tưởng cũng như tâm tình của chúng ta. Ðó là nội dung đoạn thư hôm nay.

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 10,17-30

Muốn được hưởng sự sống đời đời, Chúng ta phải biết từ bỏ tất cả những gì mình có, sống tinh thần nghèo khó, biết dùng của cải Chúa ban để chia sẻ cho những người nghèo khổ. Đó là nội dung chính của Tin Mừng hôm nay.  

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Đức Giêsu cho chúng ta biết, điều kiện để được vào Nước Trời là phải từ bỏ tất cả những gì mình có. Quyết tâm thực hành lời Chúa dạy, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin. 

1. Trân châu, bảo ngọc, sức khỏe vẻ đẹp, cũng không sánh được với đức khôn ngoan. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh được trần đầy sự khôn ngoan thánh thiện của Chúa, để các ngài hướng dẫn dân Chúa thực hành lời Chúa dạy. 

2. Sẵn sàng từ bỏ mọi sự, để sống tinh thần nghèo khó là một đòi hỏi cần có của người môn đệ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các tu sĩ, sống trọn hảo lời khấn khó nghèo, bằng sự hy sinh từ bỏ chính mình, sẵn sàng dấn thân phục vụ những người nghèo khổ, bất hạnh nhất trong xã Hội. 

3. Của cải không chỉ là tiền tài, vật chất, nhưng còn là sức khỏe, thời gian, trí tuệ, năng lực. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các kitô hữu biết sử dụng những của cải và khả năng Chúa ban, để phục vụ Chúa và anh chị em, hầu được Chúa cho hưởng sự sống đời đời trên Nước Trời. 

4. Những kẻ cậy dựa vào của cải, tiền bạc thật khó vào nước Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết sống quảng đại, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau khi bị thiếu thốn về vật chất và tinh thần, nhất là biết  từ bỏ những thực tại chóng qua ở trần gian, để chọn Chúa là gia tài duy nhất cho cuộc đời mình. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải từ bỏ tất cả những gì mình có mà theo Chúa. Xin cho chúng con kiên tâm thực hành lời Chúa dạy, dám từ bỏ của cải, quyền lực, danh vọng và tất cả những gì làm chúng con xa Chúa, nhất là chúng con biết khôn ngoan chọn Chúa là giá trị tuyệt đối, là kho tàng vĩnh cửu cho đời sống chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.  

NA-MtgTL

Chia sẻ: