Chia sẻ: 
14/06/2021 09:35

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 24 Thường Niên năm B

Vác Thánh giá theo Chúa (Is 50,5-9; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 24 Thường Niên, Lời Chúa cho chúng ta hiểu về giá trị của đau khổ. Con người muốn hưởng hạnh phúc đích thực phải trải qua đau khổ, phải từ bỏ tội lỗi, từ bỏ những đam mê xác thịt, đau đớn nhất là từ bỏ chính mình. Chúa Giêsu đã trải qua con đường thập giá mới đạt tới hạnh phúc. Chính Người đã trải qua cái chết đau đớn, nhục nhã trên thập giá mới đạt được vinh quang phục sinh. Chúa đã nói: Ai muốn theo Ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta.

Hiệp dâng Thánh Lễ hôm nay, xin Chúa cho chúng ta can đảm đi theo con đường thương khó của Chúa, để được sống lại vinh hiển với Người.        

  • Dẫn vào bài đọc 1: Is 50,5-9

Ðấng Thiên Sai sẵn sàng chịu đánh đòn sỉ vả mà không chống cưỡng, vì Thiên Chúa luôn nâng đỡ phù trợ. Ðó là nội dung lời ngôn sứ Isaia sau đây.

  • Dẫn vào bài đọc 2: Gc 2,14-18

Trong đoạn thư sau đây, thánh Giacôbê khuyên bảo chúng ta: Hãy hành động theo đức tin bằng những việc làm cụ thể, như thế đức tin mới có giá trị trước mặt Thiên Chúa.  

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 8,27-35

Qua lời tuyên xưng của Thánh Phêrô, Chúa Giêsu cho thấy Ngài là Đấng Kitô, Đấng Cứu Thế, và chính Ngài nói rõ Ngài sẽ chịu đau khổ, chết và sống lại. Ngài hứa sẽ cứu những ai hy sinh chính mình vì Tin Mừng. Đó là ý nghĩa Tin Mừng hôm nay.   

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Đức Giêsu đã trải qua đau khổ mới đạt được vinh quang Phục Sinh. Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta bước theo con đường Thập giá, để cùng Ngài chung hưởng vinh quang Nước Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chúng ta luôn vững bước theo Người. 

1. Con người sẽ chịu nhiều đau khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh, luôn tín thác vào tình yêu của Chúa, để các ngài luôn kiên vững khi bị chống đối, bị xỉ nhục trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.

2. Đức Giêsu là ai trong cuộc đời tôi? Chúng ta hiệp lời cầu xin chúa cho các tu sĩ, luôn ý thức Đức Giêsu là đối tượng duy nhất, là Thầy Chí Thánh, là nguồn sự sống, để họ hân hoan sống mầu nhiệm thập giá, làm chứng cho tình yêu vô điều kiện của Chúa. 

3. “Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình mà theo tôi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các gia đình công giáo, biết đón nhận thập giá của nhau, sẵn sàng từ bỏ ý riêng, từ bỏ những ích kỷ, lười biếng, để cùng nhau xây dựng một gia đình hiệp nhất yêu thương, thấm nhuần tinh thần của Chúa.   

4. Đức tin không việc làm là đức tin chết. Chúng ta hiệp lời cầu xinChúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết sống đức tin bằng sự hy sinh phục vụ, sống khiêm nhường và sống bác ái yêu thương nhau.  

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hiến dâng chính mạng sống của Chúa làm giá cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con một lòng gắn bó với Chúa, sẵn sàng đón nhận thập giá trong cuộc đời với niềm tin sẽ được cùng Chúa sống lại trong vinh quang. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

NA-MtgTL

 

Chia sẻ: