Chia sẻ: 
14/06/2021 09:35

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 20 Thường Niên năm B

Thịt Máu Chúa Giêsu Nuôi Sống Con Người (Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-59)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay Chúa nhật thứ 20, Chúa Giêsu khẳng định Thịt Máu Người là thần lương nuôi sống linh hồn chúng ta. Ngài đã hiến trao Thịt Máu Ngài, đây là cái thâm sâu nhất trong con người, vì thịt máu chính là sự sống. Chúa đã hiến trao sự sống cho chúng ta, và còn ban cho chúng ta cốt lõi của bản tính Thiên Chúa đó  là Tình yêu. Khi ban thịt máu có nghĩa là ban tình yêu. Tình yêu Chúa được thể hiện trong Bí Tích Thánh Thể. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống muôn đời”.

Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ, xin Chúa cho chúng ta luôn kết hiệp với Chúa trong Bí Tích Thánh Thể và siêng năng rước Mình Máu Chúa, để được sống muôn đời.    

  • Dẫn vào bài đọc 1: Cn 9,1-6

Thiên Chúa là Ðấng khôn ngoan kêu gọi chúng ta từ bỏ nếp sống phàm trần, đến ăn uống Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, để được sống. Ðó là ý nghĩa đoạn sách châm ngôn sau đây.

  • Dẫn vào bài đọc 2: Ep 5,15-20

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên chúng ta sống khôn ngoan tìm hiểu thánh ý Chúa, từ bỏ thú vui xác thịt, và cùng nhau cảm tạ Chúa, vì mọi ơn lành Người thương ban cho chúng ta.

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 6,51-58

Chúa Giêsu nói: Người là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn Thịt và uống Máu Người thì được sống muôn đời. Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay.

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tếAnh chị em thân mến,

Chúa Giêsu đã lấy Thịt Máu Người làm thần lương nuôi dưỡng linh hồn và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. "Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống muôn đời". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và dọn mình xứng đáng rước Chúa hằng ngày, để được sống muôn đời.

2. "Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì sống mãi trong Tôi". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các kitô hữu nhờ rước Mình Máu Thánh Chúa họ được biến đổi, để yêu như Chúa yêu, hành động như Chúa làm, suy nghĩ như chúa nghĩ và được Chúa cho hưởng sự sống đời đời.  

3. “Ai ăn bánh này thì được sống muôn đời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các bệnh nhân trong cơn hấp hối, nhờ rước Mình Máu Chúa, được Chúa nâng đỡ, và dẫn đưa họ về hưởng sự sống muôn đời.  

4. Thánh Thể là Bí Tích Tình Yêu. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta sống hiệp nhất, yêu thương, cùng nhau tuyên xưng niền tin và cùng chia sẻ Bánh Thánh là chính Chúa Giêsu. 

Chủ tếLạy Chúa Giêsu, Chúa đã thương ban Thịt Máu Thánh Chúa làm thần lương bổ dưỡng linh hồn chúng con. Xin cho chúng con khi lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, cũng biết hiến tặng chính mình cho hạnh phúc của anh chị em bằng những hy sinh tận tụy trong phục vụ và sống bác ái đối với nhau. Chúa hằng và hiển trị muôn đời. Amen.

NA-MtgTL

 

Chia sẻ: