Chia sẻ: 
14/06/2021 09:38

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm B

​Dọn đường chờ đón Chúa (Is 40,1-5.9.11; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật thứ 2 Mùa Vọng, xét về ý nghĩa Chúa nhật thứ hai này mới đích thực là mùa Chuẩn bị đón Chúa đến. Thánh Gioan Tẩy giả là sứ giả cuối cùng kết thúc mùa vọng của Cựu Ước để chuẩn bị mở đầu cho Mùa Hồng Ân của Tân Ước.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết Thiên Chúa sửa soạn chương trình cứu rỗi nhân loại một cách tiệm tiến, Ngài bắt đầu sai sứ giả Gioan đi loan báo, dọn đường bằng lời nói và bằng chính cuộc sống của người. Hôm nay, Chúa cũng tha thiết mời gọi chúng ta dọn con đường cho Chúa một cách cụ thể và thiết thực, con đường ấy chính là tâm hồn của mỗi người chúng ta.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa  cho chúng ta được ơn sám hối, can đảm dọn sạch lòng mình: Những hố sâu của tội lỗi dục vọng tham lam yếu hèn, những khúc quanh co của sự giả dối hận thù, những đồi cao của sự kêu ngạo, tự mãn. Nhờ chúng ta sám hối, thay đổi đời sống và thực hành Lời Chúa, chúng ta sẽ được hưởng ơn Cứu Độ của Ngài.     

  • Dẫn vào bài đọc 1: Is 40,1.9-11

Thiên Chúa đã dùng tiên tri Isaia để nói lên những lời an ủi của Chúa đối với dân Người, Người sẵn sàng tha thứ tội lỗi và ban nhiều ơn, Người chăm sóc họ như mục tử chăn dắt đoàn chiên. Và Người đã sai thánh Gioan Tiền Hô đi trước dọn đường cho Người.

  • Dẫn vào bài đọc 2: 2Pr 3,8-14

Thánh Phêrô Tông đồ đã giải thích cho chúng ta hiểu rõ vì sao ngày của Chúa chưa đến, sở dĩ vì Chúa không muốn bất cứ ai bị diệt vong, Người chờ đợi họ ăn năn hối cải. Ngày của Chúa đến bất chợt như kẻ trộm. Vì thế, chúng ta phải sống thánh thiện tinh tuyền. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 1,1-8

Tin Mừng hôm nay giới thiệu thánh Gioan Tiền Hô được Chúa sai đi trước dọn đường cho Chúa đến. Thánh nhân đã nhiệt tâm rao giảng bằng chính cuộc sống khắc khổ của mình. Ngài đi khắp nơi kêu gọi mọi người ăn năn sám hối để được ơn tha tội. Ngài loan báo Đấng Cứu Thế sẽ đến để giải thoát con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi làm phép rửa cho họ bằng Thánh Thần.

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, hôm nay Thánh Gioan Tiền Hô đã hô vang “ Hãy dọn đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi”, Với lòng yêu mến Chúa và tin tưởng tuyệt đối  vào ơn Cứu Độ của Chúa, chúng ta thành tâm sám hối và tha thiết dâng lên Chúa những lời nguyện xin.   

1. Thánh Gioan Tiền Hô đã nhiệt tâm rao giảng, loan báo ngày Chúa đến Cứu Độ con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Mục tử trong Hội Thánh luôn hăng say loan báo Tin Mừng bằng lời rao giảng, bằng chính đời sống bác ái yêu thương và chu toàn trách vụ Mục tử  mà Chúa đã trao phó cho các ngài.

2. Ăn năn sám hối là điều kiện cần thiết để được hưởng ơn Cứu Độ của Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu đang sống trong những hố sâu của tội lỗi là những đam mê dục vọng lạc thú, ghen ghét, hận thù, thiếu niềm tin, được ơn sám hối, giao hòa với Chúa, với tha nhân qua bí tích giải tội.

3. Ngày nay, nhiều bạn trẻ rơi vào tình trạng sống ảo, sống không thật trong tương quan con người với nhau trên trang mạng xã hội Facebook. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các bạn trẻ  biết sống chân thành, ngay thẳng trong tương quan tình yêu, tình bạn, tình người, vì đó là điều Chúa muốn.

4. Dọn đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi chính là sửa đổi tâm hồn của mỗi người chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, can đảm bạt cho thẳng những lồi lõm của sự ích kỷ hẹp hòi, những hố sâu của hận thù chia rẽ và lấp đầy tâm hồn mình bằng đời sống cầu nguyện, kiên tâm từ bỏ tội lỗi, sống hiệp nhất yêu thương trong cộng đoàn giáo xứ để chuẩn bị đón Chúa đến. 

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Chúa không muốn bất cứ ai trong chúng con phải diệt vong, Ngài kiên tâm đợi chờ chúng con quay trở về khi chúng con phạm tội. Xin ban ơn để chúng con xác tín hơn vào tình thương của Chúa và nhận ra những tội lỗi yếu hèn của chúng con mà thật lòng ăn năn sám hối, để đón chờ Chúa đến trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

NA-MtgTL

Chia sẻ: