Chia sẻ: 
14/06/2021 09:37

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa nhật 2 mùa Vọng năm A

Hãy Dọn Đường Cho Chúa (Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật thứ 2 Mùa Vọng, chúng ta được mời gọi sống sứ điệp thánh Gio-an Tiền Hô gửi đến trong Tin Mừng hôm nay với 3 nội dung chính: Hãy vào sa mạc lòng mình, hãy sống khổ hạnh và ăn sám hối để dọn sẵn con đường cho Chúa đến.

Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ, xin Chúa cho chúng ta tiến vào sa mạc lòng mình bằng sự thinh lặng nội tâm, chuyên chăm cầu nguyện, quyết tâm từ bỏ cuộc sống hưởng thụ xa hoa của bản năng yến hèn và thật lòng sám hối ăn năn vì tội lỗi đã phạm, để đón ngày Chúa ngự đến trong quang lâm. 

  • Dẫn vào bài đọc 1: Is 11,1-10

Bài đọc sau đây, ngôn sứ I-sai-a loan báo Chúa Cứu Thế sẽ đến. Người tràn đầy Thánh Thần, Người xét xử công minh, bênh vực kẻ nghèo hèn, giúp mọi người sống thuận hòa hạnh phúc.

  • Dẫn vào bài đọc 2: Rm 15,4-9

Thánh Phao-lô đã cầu nguyện cho chúng ta đồng tâm nhất trí với nhau, yêu thương phục vụ nhau để làm vinh danh Thiên Chúa và được Chúa cứu rỗi. Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây. 

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 3,1-12

Tin Mừng hôm nay thuật lại lời thánh Gio-an Tiền Hô kêu gọi mọi người sám hối tội lỗi, làm việc lành phúc đức để dọn đường cho Chúa, vì Người sắp đến gần rồi.

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thánh Gioan Tiền Hô mời gọi mọi người siêng năng làm nhiều việc thiện để chứng tỏ lòng thống hối ăn năn và dọn đường cho Chúa đến. Với quyết tâm đổi mới đời sống, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin.

1.“Anh em hãy đón nhận nhau, như Đức Ki-tô đã đón nhận anh em”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh sống hiệp nhất yêu thương, nhiệt thành loan báo Tin Mừng để làm rạng danh Thiên Chúa và mọi người sớm nhận biết chỉ có một Thiên Chúa là Cha yêu thương. 

2. “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các ki-tô hữu đang sống trong tội lỗi như tham lam, bất chính, trộm cắp, ngoại tình, ghen ghét, đố kị… được ơn sám hối trở về dọn con đường là tâm hồn mình, để được Chúa ban ơn cứu độ. 

3. Ngôn sứ  I-sai-a loan báo Chúa sẽ đến và đem bình an cho cho thế giới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới, nhất là những nơi đang sống trong chiến tranh hận thù sớm được sống trong bình an hạnh phúc.

4. Thánh Gio-an nói: “Đấng đến sau tôi thì cao trọng hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, khiêm tốn nhìn nhận thân phận yến hèn của mình, quyết tâm từ bỏ tội lỗi, siêng năng cầu nguyện, làm việc lành phúc đức, để dọn đường cho Chúa đến. 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa sẽ đến cứu độ chúng con. Xin cho chúng con trong mùa vọng này biết thật lòng sám hối ăn năn, quyết tâm từ bỏ tội lỗi, để có một tâm hồn thánh thiện xứng đáng đón mừng Chúa ngự đến. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con.     

NA-MtgTL

 

Chia sẻ: