Chia sẻ: 
14/06/2021 09:34

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm B

Theo Chúa chịu chết để được sống (St 22,2-9.10-13.15-18; Rm 8,31-34; Mc 9,2-10)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Giáo Hội vẫn tha thiết mời gọi các kitô hữu sống tinh thần Mùa Chay, mùa ăn năn sám hối, sống bác ái yêu thương, gia tăng cầu nguyện. Sứ điệp Lời Chúa mời gọi chúng ta theo sát Chúa Giêsu hơn, cùng vác thập giá và thông phần vào cuộc tử nạn với Người, để được cùng Người sống lại trong vinh quang.

Chúng ta sốt sắng hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sẵn lòng vác thánh giá đời mình, biết chết cho tội lỗi, ích kỷ hẹp hòi và mọi tính xấu, để chúng ta trở nên thánh thiện tinh tuyền giống Chúa Giêsu.

  • Dẫn vào bài đọc 1: St 22,2-9.10-13.15-18

Bài đọc sau đây thuật lại câu chuyện ông Ápraham sát tế Isaác là đứa con duy nhất của ông cho Thiên Chúa. Vì ông sẵn sàng vâng theo ý Chúa nên được Chúa chúc phúc và thưởng công.

Isaác là hình ảnh Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội chúng ta.

  • Dẫn vào bài đọc 2: Rm 8,31-34

Thánh Phaolô minh chứng Chúa thương chúng ta, đến nỗi ban Con Một Người chịu chết và sống lại, để biện hộ và chuyển cầu cho chúng ta là kẻ tội lỗi. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 9,2-10

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu biến hình sáng láng, nhằm củng cố niềm tin nơi các Tông đồ, đặc biệt là các vị có trách nhiệm lớn lao hơn. Chúa Giêsu đã cho họ thấy sự biến đổi hình dạng của Người, tiên báo cuộc sống thiên giới mà chính Người là vị đem vương quốc đến vào thời Cánh Chung

  •  Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế:  Anh chị em thân mến, khi Chúa Giêsu biến hình trên núi, Người củng cố niềm tin cho các Tông đồ, đồng thời tiên báo về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa. Tin tưởng vào tình thương và ơn cứu độ của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.  

1. Ông Ápraham đã vâng phục thánh ý Thiên Chúa và được Ngài chúc phúc và thưởng công. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh luôn vâng phục ý Chúa, sẵn sàng dâng hiến đời mình làm của lễ sống động dâng lên Chúa qua đời sống cầu nguyện, hy sinh và hăng say rao giảngTin Mừng Nước Chúa.   

2. Hôm nay, Chúa củng cố niềm tin cho các tông đồ và tỏ cho các ông biết vinh quang của Người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các kitô hữu đang bị thử thách về đời sống đức tin được Chúa ban ơn để họ nhận ra rằng muốn đạt tới vinh quang Nước Trời phải trải qua con đường khổ giá.

3. Này là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các tu sĩ luôn cảm nghiệm được Chúa yêu thương họ cách riêng, để họ dấn thân phục vụ Chúa và trung thành sống chứng tá ba lời khuyên phúc âm.  

4. Mùa Chay là mùa gia tăng cầu nguyện, ăn chay bố thí và sám hối tội lỗi. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta siêng năng tham dự các cử hành phụng vụ, các giờ kinh và Thánh Lễ, nhất là kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể trong cầu nguyện để được Chúa  biến đổi con người cũ tội lỗi của chúng ta nên con người mới giống Chúa Giêsu.  

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chủa đã tỏ cho các tông đồ biết vinh quang rạng ngời của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con một niềm tin kiên trung để chúng con đón nhận mọi khó khăn thử thách trong đời sống, can đảm vác thánh giá đời mình với niềm xác tín chúng con sẽ được chung hưởng và diện kiến vinh quang Phục Sinh của Chúa trên Nước Trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

NA-MtgTL

 

Chia sẻ: