Chia sẻ: 
14/06/2021 09:35

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 19 Thường Niên năm B

Chúa Giêsu Là Bánh Từ Trời Xuống (1V 19,4-8; Ep 4,30-5,2; Ga 6,41-51)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài và thể hiện tình yêu của Ngài với con người qua chính Người Con yêu dấu là Chúa Giêsu. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu đã chuyển đạt Tình Yêu của Thiên Chúa Cha trao ban cho nhân loại khi Ngài phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời”. Nhờ Ngài, con người được bảo đảm có được lương thực cho phép được sống mãi bởi chính giá máu của Chúa Giêsu. Khi chúng ta tự nuôi dưỡng mình bằng Thánh Thể, chính là lúc chúng ta tháp nhập mầm sống vĩnh cửu vào xác thịt của chúng ta. 

Mỗi người chúng ta được mời gọi hãy sống hoàn thiện mình mỗi ngày như Cha chúng ta ở trên trời là Đấng hoàn thiện. Để được như vậy chúng ta phải có lòng khát khao nên giống Chúa, phải thanh tẩy mình khỏi mọi điều gian ác, khỏi những ước muốn tầm thường và mặc lấy tâm tình từ bi nhân hậu như Đức Kitô để dung nhan Thiên Chúa được tỏ hiện trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Với ước nguyện đó giờ đây chúng ta cùng sốt sáng hiệp dâng Thánh lễ.

  • Dẫn vào bài đọc I: 1V 19,4-8

Bài đọc sau đây thuật lại Thiên Chúa ban lương thực cho ngôn sứ Êlia ăn, để đủ sức đi đến núi Hô-rép. Người cũng thương ban thần lương cho chúng ta trên đường về Quê Trời.

  • Dẫn vào bài đọc II: Ep 4,30-5,2

Là con cái Chúa, chúng ta phải nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, sống bác ái yêu thương, tránh mọi hành vi gian ác. Ðó là lời Thánh Phaolô khuyên bảo chúng ta sau đây.

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 6,41-51

Chúa Giêsu tuyên bố Người là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, nhưng người Do Thái không tin, nên Người cho biết Người với Chúa Cha là một. Ðó là lời Tin Mừng hôm nay.

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã sai con Ngài đến cứu chuộc chúng ta, và kêu gọi chúng ta yêu mến Ngài. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin :

1. "Hãy chỗi dậy mà ăn". Xin cho Đức Giáo Hoàng, các đức giám mục và linh mục luôn biết luôn chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để kín múc nguồn sức sống. Để giữa muôn ngàn thử thách đau thương các ngài vẫn luôn can đảm làm chứng cho Chúa.

2. “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa, nhờ hiệp thông với Chúa Giêsu Thánh Thể, thêm vững tin, thêm lòng mến, để cũng có thể nên lễ dâng thơm tho cùng với Người, hầu mưu ích cho nhân loại.

3. “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao?". Xin cho người Do Thái là dân được tuyển chọn, biết nhận ra Chúa Giêsu chính là Đấng Thiên Sai đã đến, để cũng được phúc lãnh nhận Bánh Trường Sinh ban sự sống đời đời.

4. "Các ngươi chớ thì thầm với nhau". Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết sống đức ái cụ thể bằng cách từ bỏ việc nói xấu gây chia rẽ cộng đoàn, thay vào đó là luôn sống tích cực và nói tốt và nghĩ tốt cho người khác. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, hằng ngày chúng con được diễm phúc hiệp thông với Chúa qua bí tích tình yêu, xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe Lời Chúa, sống hoàn thiện, trở nên tấm bánh dâng lên Thiên Chúa, và mưu ích cho nhiều người, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Rose-MtgTL

 

Chia sẻ: