Chia sẻ: 
03/11/2023 17:56

Đại Chủng Viện Thánh Tâm Thái Bình dâng lễ cầu nguyện cho Các Đẳng Linh Hồn

Hiệp thông cùng Hội Thánh và trong tâm tình cầu nguyện cho các linh hồn, hôm nay, ngày 02.11.2023, gia đình Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình cùng giáo xứ Nhà thờ Chính Tòa Thái Bình đã hiệp dâng thánh lễ thứ nhất tại Nhà thờ Chính tòa.

Thánh lễ thứ nhất được cử hành lúc 05g00, ngày 02.2.2023, tại nhà thờ Chính toà. Hiệp dâng thánh lễ với Đức cha Đa-minh, quý cha giáo, quý cha TGM, quý thầy chủng sinh, quý sơ Dòng nữ Đa-minh Thái Bình, và cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Chính tòa. 

Đầu thánh lễ, Đức cha Đa-minh đã nhắc lại ý nghĩa ngày lễ Cầu hồn. Qua đó mời gọi cộng đoàn hãy hy vọng và tin tưởng vào lòng Chúa thương xót; cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện tội, cách đặc biệt là cầu nguyện cho các Đấng bậc trong Hội Thánh, cụ thể là các Đức cố Giám mục phục vụ trong Giáo phận đã qua đời.

 

Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức cha Đa-minh mời gọi tất cả cộng đoàn hiện diện dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong giáo phận, cho các đấng bậc, cho quý vị ân nhân, thân nhân và đặc biệt cầu nguyện cho các linh hồn không còn được những người thân yêu nhớ đến. Đồng thời, Đức cha còn gửi đến cộng đoàn thông điệp hết sức ý nghĩa về giá trị cuộc đời, về phần thưởng lớn lao mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho con cái của Ngài khi kết thúc chặng đường lữ hành trần thế. Đức cha mời gọi cộng đoàn dân Chúa nỗ lực sống tốt hơn, sống thánh thiện hơn để có thể vui mừng hớn hở đón nhận phần thưởng Nước Trời mà Chúa đã hứa ban cho những ai trung thành.

Sau thánh lễ này, Đức cha Đa-minh cử hành thánh lễ thứ hai cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội tại vườn thánh Đại Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình lúc 08g00- nơi an nghỉ của quý đức ông, quý cha trong giáo phận.

BTTGPTB

Chia sẻ: