Chia sẻ: 
14/06/2021 09:34

Đã được chuẩn hôn nhân khác đạo, sau này trở lại đạo...

H: Kính Cha, xin Cha vui lòng cho con biết: Một đôi vợ chồng đã được chuẩn hôn phối khác đạo (đã cữ hành ngoài Thánh Lễ). Sau một thời gian người bên lương theo đạo luôn. Cần hoặc nên có nghi thức gì nữa không? Trong khi chờ đợi câu trả lời của Cha, con xin cám ơn Cha trước. Kính chúc Cha năm mới dồi dào ơn Chúa, để tiếp tục giúp ích cho nhiều người. Kính chào Cha trong Chúa.(Anh Diem)

Đ: Theo Giáo luật 1983 khoản 1055: “Giao ước hôn phối, người nam và người nữ tạo nên với nhau một cuộc thông hiệp trọn cả cuộc sống. Tự bản tính, giao ước hôn phối hướng về thiện ích của đôi bạn và việc sinh sản cùng giáo dục con cái. Chúa Kitô đã nâng giao ước hôn phối giữa người đã chịu phép rửa tội lên hàng Bí Tích”. Vì thế, hôn phối của giữa người công giáo và người chưa được rửa tội, nếu đã được sự chuẩn nhận của Bản quyền địa phương, và đã được cử hành theo nghi thức luật định, thì hôn phối đó thành sự và hợp pháp, cho dẫu hôn phối đó chưa là bí tích. Vì thế, nếu sau này, người phối ngẫu ngoài công giáo, rửa tội theo đạo công giáo, thì hôn nhân trước đó sẽ được ơn thánh của bí tích Rửa tội nâng lên hàng bí tích mà không cần thêm bất cứ một nghi thức nào.

Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Chia sẻ: