Chia sẻ: 
14/06/2021 09:38

Công trình LCTX: Danh sách công nhân thiện nguyện Giáo xứ Trại Gạo

TTLCTX - Ngày 4/11/2018, giáo dân thuộc Giáo xứ Trại Gạo đã đến công trình Lòng Thương Xót An Lạc để tiếp tục đóng góp ngày công cho công trình sớm được hoàn thành. Hôm nay, cộng đoàn Giáo xứ Trại Gạo đã tham gia đổ hơn 100 khối bê tông cho phần móng của Công trình.

Sau đây là danh sách các công nhân thiện nguyện Giáo xứ Trại Gạo:

 

 1. Ông Hưng
 2. Ông Thảo
 3. Ông Tấn
 4. Ông Tuyển
 5. Ông Tế
 6. Ông Ruẫn
 7. Ông Hòa
 8. Ông Thành
 9. Ông Tịnh
 10. Ông Minh
 11. Ông Chu
 12. Ông Đáp
 13. Ông Lịch
 14. Ông Hiếu
 15. Ông Tình
 16. Ông Đại
 17. Ông Kiểu
 18. Ông Vũ
 19. Ông Trường
 20. Ông Chính
 21. Ông Bá
 22. Anh Đông
 23. Anh Tình
 24. Ông Hóa
 25. Ông Bảo
 26. Ông Đóa
 27. Ông Hiện
 28. Ông Thiều
 29. Ông Chiên
 30. Ông Đại
 31. Ông Chiến

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Ban xây dụng TTLCTX

Chia sẻ: