Chia sẻ: 
14/06/2021 09:38

Công trình LCTX: Danh sách công nhân thiện nguyện Giáo xứ An Lạc

TTLCTX - Ngày 19/11/2018, giáo dân thuộc Giáo xứ An Lạc đã đến công trình Lòng Thương Xót An Lạc để tiếp tục đóng góp ngày công cho công trình sớm được hoàn thành. Hôm nay, cộng đoàn Giáo xứ An Lạc đã tham gia đổ hơn 100 khối bê tông cho phần móng của Công trình.

Sau đây là danh sách các công nhân thiện nguyện Giáo xứ An Lạc:

1. Vinh sơn Hiếu

2. Vinh sơn Đệ

3. Vinh sơn Lạng

4. Vinh sơn Quyển

5. Vinh sơn Lục

6. Vinh sơn Tạ

7. Vinh sơn Chuẩn

8. Vinh sơn Đông

9. Sinh sơn Đô

10. Vinh sơn Bộ

11. Maria Thơm

12. Maria Thắm

13. Maria Lựu

14. Maria Mão

15. Maria Hải

16. Maria Gấm

17. Maria Thu

18. Vinh sơn Thới

19. Vinh sơn Phấn

20. Vinh sơn Mục

21. Vinh sơn Nhĩ

22. Vinh sơn Chín

23. Vinh sơn Diễm

24. Vinh sơn Hệ

25. Vinh sơn Tờ

26. Vinh sơn Tuyên

27. Maria Mục

28. Maria Quận Thơi

29. Maria Chúc

30. Maria Gấm

31. Maria Khính

32. Ông Bác – tôn giáo bạn

33. Ông Tỉnh – tôn giáo bạn

34. Ông Tiến – tôn giáo bạn

35. Ông Luân – tôn giáo bạn

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Ban xây dụng TTLCTX

Chia sẻ: