Chia sẻ: 
14/06/2021 09:39

Con dâng Chúa

Thơ

 

CON DÂNG CHÚA

 

Lạy Chúa con!

 

Con cậy vì Lòng Nhân Từ của Chúa,

Con cậy vì cuộc Tử Nạn, Phục Sinh,

Kính dâng lên trước Nhan Thánh Uy Linh,

Cùng Rất Thánh Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.

 

Xin dâng Chúa, xác hồn con nhỏ bé,

Quá khứ con, cùng hiện tại tương lai,

Hạnh phúc, khổ đau xin kính dâng Ngài

Tư tưởng, việc làm, và bao tội lỗi!

 

Xin dâng Chúa, các con con Chúa hỡi!

Xin dâng Ngài các cháu cùng các em,

Họ hàng gần xa, bạn hữu thân quen,

Ân nhân con và mọi người gặp gỡ.

 

Cầu Chúa thương, xuống phúc lành, nâng đỡ,

Hết những ai đang vất vả sớm hôm,

Cùng những ai đang đau khổ xác hồn,

Vì hận thù, vì thiên tai, giặc giã.

 

Con dâng lên, Chúa Tình Yêu cao cả,

Giáo Hội Việt Nam, Giáo hội vũ hoàn,

Kính xin Ngài ban hồng phúc, bình an,

Cho Việt Nam và cho toàn thế giới.

                  An Siêu

 

Chia sẻ: