Chia sẻ: 
31/03/2023 21:35

Chủng sinh, Tu sinh ĐCV Thánh Tâm Thái Bình tĩnh tâm tháng 4/2023

Sáng ngày 31.03.2023, tại nhà nguyện TGM Thái Bình, quý thầy chủng sinh và anh em tu sinh ĐCV Thánh Tâm Thái Bình đã tham dự tĩnh tâm tháng 4 với chủ đề: “Vui sống hiệp thông với chủ chăn giáo phận – vâng phục đức giám mục giáo phận”. Đồng hành và giảng phòng cho quý thầy là cha Giu-se Nguyễn Văn Phương, OP.

Cha Giu-se đã mở đầu bài chia sẻ được gợi hứng từ Tin mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 10,1- 16), nói về việc Chúa Giê-su sai bảy mươi hai môn đệ đi rao giảng. Cha đã hướng dẫn quý thầy đi sâu vào niềm vui sống hiệp thông với Chủ chăn Giáo phận qua ba điểm chính: Vai trò của chủ chăn giáo phận trong Giáo Hội, tinh thần hiệp thông với vị chủ chăn và khám phá niềm vui hiệp thông với chủ chăn giáo phận .

Cha giảng phòng đã chia sẻ về vai trò của vị chủ chăn trong Giáo Hội, nhất là đối với đức giám mục giáo phận. Ngài là người quản lý ân sủng; người lãnh đạo toàn vẹn thánh vụ; có nhiệm vụ giảng dạy, thánh hóa và cai quản vì được lãnh nhận cách trọn vẹn Bí tích Truyền Chức thánh và trở nên nền tảng, nguyên lý hữu hình ở trần gian khi hiệp thông với Đức Giáo hoàng. Ngài thi hành nhiệm vụ của chính Đức Ki-tô - Đấng là Thầy, là Chủ Chăn, và nhân danh Người. Qua đó, thừa tác vụ của giám mục luôn đóng vai trò tỉnh thức loại bỏ những mối đe doạ đến với đoàn chiên của mình. Nhờ đó, Giáo Hội sẽ luôn sống động và tăng triển khi ngài điều khiển Giáo Hội địa phương, khuyến khích gương lành, dùng quyền bính để xây dựng đoàn chiên trong chân lý và thánh thiện nhân danh Chúa Kitô.

Cha Giu-se đã đưa ra những yếu tố cần thiết để tạo sự hiệp thông trong Giáo Hội mà đối với mỗi người như đang được dự phần trong đó. Xét về yếu tố giáo luật, hiệp thông với vị chủ chăn được hiểu là hiệp thông trong đức tin, hay còn gọi là tinh thần hiệp thông. Tinh thần hiệp thông này chính là việc dựa vào sự đón nhận chân lý mà giám mục chia sẻ, cùng phương tiện thánh hóa nơi các bí tích và cách thực thi đối với mỗi bậc sống; đó là thái độ luôn lắng nghe và đem nhưng điều đã lắng nghe từ nơi đức giám mục vào trong chính cuộc sống của mình.

Niềm vui trong sự hiệp thông được thể hiện qua các khía cạnh như: niềm vui trong đức tin, niềm vui trong sự vâng phục, niềm vui được thánh hóa và trở nên cộng sự viên trong việc thánh hóa. Đặc biệt, cha Giu-se nhấn mạnh rằng đời sống chủng sinh cần phải gắn liền với cầu nguyện để vượt qua những thách đố trong đời sống, cần phải nhã nhặn trong ứng xử để là một điểm tựa cho người giáo dân, cần phải biết trau dồi phẩm chất lãnh đạo và luôn coi bổn phận chính là niềm vui.

 

Kế đến, quý thầy và anh em tu sinh tiếp tục nguyện gẫm riêng trong thinh lặng trước sự hiện diện của Chúa Giê-su Thánh Thể trong giờ chầu, và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.

Đỉnh cao của kỳ tĩnh tâm tháng là thánh lễ được cử hành vào lúc 10h00, do cha Giu-se chủ tế. Quý cha giáo, quý cha cố và quý thầy sốt sáng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho quý ân nhân, thân nhân của gia đình ĐCV Thánh Tâm Thái Bình.

Giảng trong thánh lễ, Cha Giu-se tiếp tục mời gọi quý thầy vui sống hiệp thông với Chủ chăn Giáo phận, hiệp thông trong đức tin để mở lòng, cảm nhận niềm vui dâng hiến. Niềm vui đó cũng chính là những ơn lành của Chúa trong sự hiệp thông với mọi người.

BTTĐCV

Chia sẻ: