Chia sẻ: 
14/06/2021 09:39

Chúa yêu con

Tác giả: An Siêu

 

Trên đời này, ai yêu con bằng Chúa?!

Ai đã xuống trần cứu chuộc tội con?

Ai ban cho con sự sống phần hồn?

Chính là Ngài, lạy Ngôi Hai Thiên Chúa.

 

Để nuôi con, linh hồn thôi héo úa,

Ngài ban cho, lương thực các Thiên Thần,

Rồi từng ngày, Chúa nhẫn nại, ân cần,

Đợi chờ con trong Nhà Chầu vắng vẻ!

 

Lạy Chúa con, tha cho con Chúa nhé,

Vì thân con quá yếu đuối mỏng dòn,

Tha cho con, lòng mến chẳng sắt son,

Tha cho con, vì con là đất bụi.

 

Đấm ngực ăn năn, khóc vì tội lỗi,

Lòng nhủ lòng, kính yêu Chúa mà thôi,

Xin bên con, trên mọi nẻo đường đời,

Giúp con sáng ngời trong Niềm Tin, Mến.

 

     

Chia sẻ: