Chia sẻ: 
14/06/2021 09:29

Chỉ Nam Sinh viên

MỤC ĐÍCH Quy chế Sinh viên Công Giáo Thái Bình có mục đích qui tụ, liên kết tất cả các sinh viên Công giáo Thái Bình, đang học tập tại nhiều nơi khác nhau như Thái Bình, Hà Nội, Nam Định, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, Tp/HCM v.v. để cùng nhau đồng hành, chia sẻ, động viên nhau về : - Nhiệm vụ học tập,

- Nhiệm vụ sống ơn gọi Kitô hữu, củng cố đức tin,
- Giúp nhau năng động hơn trong cuộc sống,
- Sống có ích cho mình và cho tha nhân, cách riêng trong môi trường đại học.
- Hỗ trợ chỗ dựa cho nhau khi gặp khó khăn về vật chất cũng như tinh thần.
    Thông qua các hoạt động của nhóm, các bạn sinh viên :
- Giúp nhau hoàn thiện bản thân,
- Cùng nhau trao đổi kiến thức, kinh nghiệm sống v.v.
- Giúp nhau củng cố đức tin, năng động trong cuộc sống  
- Chuẩn bị đầy đủ hành trang cho tương lai.
    Đặc biệt thông qua các hoạt động như :
- Hát lễ tại nhà thờ gần nhất nơi mình sinh hoạt (tối thứ 7 hàng tuần),
- Học giáo lý vào sáng Chúa nhật – nếu xin được Cha hay Thầy giúp (2 tuần lần),
- Hoạt động tông đồ, xã hội : tiếp sức mùa thi, mở lớp tình thương, mùa hè xanh sạch môi trường, bồi dưỡng năng khiếu, giúp các em nghèo, khuyết tật v.v.
- Tham gia các hoạt động do các Giáo phận nơi mình trọ học, tổ chức cho sinh viên.
    TÔN CHỈ
    Tôn chỉ hoạt động của các sinh viên Công Giáo Thái Bình tại các nơi gói gọn trong khẩu hiệu : “TỰ NGUYỆN – HY SINH - PHỤC VỤ”.
    Là sinh viên nên nhiệm vụ tối cần của sinh viên là học tập, thu nạp được nhiều kiến thức, văn minh, trưởng thành nhân cách v.v.
    Ngoài việc thu nạp những tri thức, văn hóa, kinh tế, xã hội… các bạn không được quên mình còn là người Kitô hữu, mỗi người không ngừng học hỏi Lời Chúa, sống Lời Chúa để mỗi ngày mỗi thêm hoàn thiện hơn.
    Ngoài ra, các bạn còn là sinh viên Công Giáo của cùng một địa phận Thái Bình, các bạn cần có trách nhiệm đối với Giáo phận, các bạn không được phép làm hổ danh Giáo phận dưới bất kỳ hoàn cảnh nào!
    ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG
    Thành viên chính thức
Để trở thành thành viên chính thức của sinh viên Công Giáo Thái Bình, bạn phải có tinh thần TỰ NGUYỆN – HY SINH – PHỤC VỤ, và thường xuyên tham gia các hoạt động của nhóm và đăng ký chính thức với ban điều hành của nhóm.
    Điều kiện chung
Nhiệt tình tham gia các hoạt động do nhóm tổ chức
Có thiện chí xây dựng nhóm với tinh thần nhiệt huyết, hăng say của tuổi trẻ, không ngại khó, ngại khổ.
Có trách nhiệm giới thiệu và nâng đỡ các thành viên mới của nhóm để trở thành thành viên chính thức của nhóm, giúp các thành viên mới tìm hiểu nhóm, đăng kí với ban điều hành và hứa thực hiện mọi điều lệ của nhóm.
    Điều kiện cụ thể
Hàng tuần tham dự Thánh Lễ chung tại nhà thờ nào gần nhất của Nhóm (thí dụ vào tối thứ 7 hay Chúa nhật), sau đó ở lại sinh hoạt cùng nhóm, thời lượng tùy theo nhu cầu của nhóm.
Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt … do nhóm tổ chức, thường xuyên theo dõi các thông báo của nhóm trên forum, email, trang web của nhóm, mặc đồng phục khi được yêu cầu, đóng lệ phí sinh hoạt nhóm đầy đủ.
Có ý thức tham gia, tự nguyện đảm nhận các công việc, nhiệm vụ khi thấy mình có khả năng, ngược lại khi đã nhận trách nhiệm mà không thể hoàn thành được, cần báo lại sớm cho người phụ trách.
Đối với các thành viên chính thức, thì buộc phải thực hiện đầy đủ các điều lệ trên, trừ khi có lý do đặc biệt quan trọng (cần trình bày với ban điều hành và được sự đồng ý của ban điều hành). Nếu thường xuyên không thực hiện các điều lệ trên trong vòng 3 tháng có thể bị bãi miễn tính cách thành viên chính thức.
Đối với các thành viên không chính thức.
Thành viên không chính thức, là những sinh viên tham gia sinh hoạt nhóm thất thường, không thường xuyên. Muốn trở thành thành viên chính thức, các bạn cần tuân thủ đầy đủ mọi điều lệ do nhóm đề ra (ít nhất trong vòng một tháng và được sự chứng thực của các thành viên trong ban điều hành) và khi thấy mình thành tâm muốn trở thành thành viên chính thức thì đăng kí với ban điều hành để thông qua.
    Đối với các cựu sinh viên
Sinh viên Công giáo Thái Bình mong muốn các cựu sinh viên Công giáo Thái Bình tiếp tục tham gia nhiệt tình với nhóm.
Nếu vì lý do đặc biệt, các cựu sinh viên không thể tiếp tục tham gia đầy đủ như trước, thì vẫn còn là thành viên chính thức của Nhóm, và có thể có nhiều điều kiện đóng góp khác cho nhóm như :
+ Chia sẻ kinh nghiệm sống,
+ Hỗ trợ tinh thần và vật chất cho các bạn sinh viên gặp khó,
+ Giới thiệu, hướng dẫn, tạo công ăn việc việc làm cho các sinh viên mới tốt nghiệp,
+ Mời gọi các cựu sinh viên khác cùng tham gia, phát triển, đỡ đầu nhóm v.v.
    SINH HOẠT  
    Các kế hoạch, sinh hoạt tông đồ hay xã hội với danh nghĩa chính thức của nhóm sinh viên Công Giáo Thái Bình tại các địa phương nên được hội ý trước và thông qua với Cha đặc trách sinh viên.
    Các thành viên trong nhóm cố gắng gặp nhau mỗi tuần 1 lần vào cuối tuần thứ bảy hay Chúa nhật, vừa để giúp nhau giữ luật ngày Chúa nhật, vừa để cùng nhau làm việc tông đồ! (Thí dụ : tối thứ 7 hàng tuần hay sáng Chúa nhật tại Nhà thờ nào thích hợp nhất để vừa dự lễ, vừa tập hát phục vụ Thánh Lễ Chúa nhật, lễ trọng.)
    Nếu được, nhóm có thể mời các Cha hay các Thầy bất kỳ nào, chứ không nhất thiết phải là Cha hay Thầy Thái Bình, sẵn sàng đến giúp Nhóm, bồi dưỡng giáo lí, linh hoạt viên v.v.. để củng  cố thêm đức tin và phát huy khả năng linh hoạt viên khi có điều kiện.
    Thỉnh thoảng nhóm nên tổ chức các buổi đi dã ngoại, tham quan, học hỏi, một nơi nào đó để các bạn trong nhóm có điều kiện hiểu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn qua việc chia sẻ chân thành với nhau về giáo lý, về cuộc sống, gia đình, xã hội v.v.
    4.6. Với sự giúp đỡ của các Cha, các Thầy trong hay ngoài Địa phận, nhóm nên tổ chức các buổi tĩnh tâm để suy xét lại cách sống của mình, để gắn bó với Chúa hơn, nghe được tiếng Chúa thúc bách trong cuộc sống.
    Nhóm cố gắng tham gia tích cực các phong trào chung tại các Giáo phận địa phương (Thí dụ : lễ truyền thống, hoạt động tiếp sức mùa thi, giải bóng đá v.v. ) với danh nghĩa phong trào sinh viên nói chung, không nên lấy danh nghĩa Sinh viên địa phận nầy hay địa phận kia, dễ gây chia rẽ, mất đoàn kết, xung khắc nhau.    
    Khi tham gia bất cứ hoạt động nào, đạo hay đời, với danh nghĩa sinh viên Công giáo Thái Bình, thì phải có sự chấp thuận, hướng dẫn của Cha đặc trách.
    CƠ CẤU TỔ CHỨC
    Ban điều hành Sinh viên Công giáo Thái Bình gồm :Tất cả các trưởng Nhóm (Khối) sinh viên của các địa phương : Thái Bình, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẳng, Sai Gòn v.v.. họp lại.
    Tổ chức Ban điều hành : cấp Giáo phận và cấp Địa phương
2.5.2.1.      Cấp Giáo phận gồm :
Một trưởng : Nhiệm vụ chính : Điều hành, lãnh đạo toàn bộ Khối sinh viên Công giáo Thái Bình đang học tại các địa phương theo đúng đường lối, chủ trương điều lệ Sinh viên Giáo phận;
Điều phối mọi hoạt động chung của nhóm, triệu tập và chủ tọa những phiên họp thường kỳ và ngoại lệ của nhóm.
Lên kế hoạch công tác, hoạt động của nhóm và ghi nhận những đóng góp của các thành viên để xây dựng nhóm.
Đốc thúc, nâng đỡ các Trưởng nhóm tại các địa phương sống và học tập theo tinh thần của điều lệ sinh viên.  
- Phó 1 nội vụ : Nhiệm vụ : Cộng tác với Chủ tịch trong việc điều hành chung, khi trưởng vắng mặt, thay trưởng, điều hành nhóm.
Đối nội, lo các việc nội bộ của Sinh viên Công giáo Thái Bình.
- Phó 2 ngoại vụ : Nhiệm vụ : Cộng tác chặt chẽ với Chủ tịch trong việc điểu hành chung.
Đối ngoại, các việc giao tế, tương quan, xã hội, với các nhóm khác.
- Thơ ký : Nhiệm vụ : Ghi chép sổ sách, tổ chức các cuộc hội họp, ghi biên bản nội dung, đọc lại biên bản đúc kết nội dung cuộc họp.
Lưu giữ các sổ sách, tài liệu, hình ảnh của Nhóm
- Thủ quỹ : Nhiệm vụ : Quản lý, điều hành các nguồn chi thu của Nhóm cách minh bạch, rõ ràng, trên sổ sách, thu tiền và giữ tiền quỹ của nhóm để chi tiêu cho các hoạt động.
Báo cáo các nguồn chi thu hàng tháng và sau mỗi cuộc lễ lớn.
Các vai trò trên do các thành viên (các trưởng của các nhóm : Hà Nội, Thái Bình, Nam Định….) bầu phiếu kín, quá bán.
Cố vấn : tất cả các Trưởng Nhóm còn lại
Cố vấn 1 : Đặc trách Phụng tự
Nhiệm vụ : tổ chức và phân chia công tác cho các buổi cầu nguyện và Thánh Lễ của nhóm, cộng tác với ban điều hành, đóng góp ý kiến cho ban điều hành;
Cố vấn 2 : Đặc trách truyền thông : Nhiệm vụ : truyền đạt thông tin về các hoạt động của nhóm mình và các nhóm khác, trong và ngoài địa phận.
2.5.2.2.      Ban Điều hành cấp Địa phương:
- Gần giống như Ban điều            hành cấp Giáo phận,
- Chỉ khác nhau ở phạm vi ranh giới địa lý,

 

Chia sẻ: