Chia sẻ: 
14/06/2021 09:29

Chỉ Nam Giáo phận Thái Bình.

MỤC LỤC I. Lời giới thiệu II. Thẩm định tuần phòng III. Đường hướng IV. Nghị quyết V. Danh sách nhân sự giáo phận 2010 1. Danh sách các lm giáo phận (70) 2. Hội đồng tư vấn 3. Hội đồng linh mục 4. Hội đồng mục vụ 5. Hội đồng kinh tế và quản trị 6. Các trưởng khối ngành 1. Khối ơn gọi 2. Khới giáo lý 3. Khới phụng tự 4. Khối đoàn thể 5. Khối phục vụ VI. Các chỉ nam : 1. Chỉ nam Giáo phận 2. Chỉ nam linh mục 3. Chỉ nam Hội đồng giáo xứ 4. Qui chế ơn gọi 5. Qui chế sinh viên 6. Qui chế du học VII. Các chức vụ : 1. Tổng đại diện 2. Chưởng ấn 3. Các cha quản hạt 4. Quản lý giáo phận 5. Văn phòng tòa giám mục VIII. Các vấn đề khác : 1. Qũy tương trợ linh mục 2. Thuyên chuyển lm 3. Giáo họ lên giáo xứ 4. Thánh hiến nhà thờ

 

I.              LỜI NÓI ĐẦU CỦA CHỦ CHĂN GIÁO PHẬN
“Cả các anh nữa, hãy đi vào làm vườn nho tôi, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng” (Mt 20,4).
Kính thưa Qúi Cha, Qúi Tu sĩ nam nữ, chủng sinh và anh chị em giáo hữu thân mến,
Hội Thánh Chúa tại Thái Bình - Hưng Yên chính là vườn nho của Chúa Kitô được trồng trên mảnh đất Thái Bình và Hưng Yên. Tất cả chúng ta đều là những người thợ, được Chúa thuê vào làm vườn nho Chúa, người từ giờ thứ nhất, người từ giờ thứ 11 hay người từ giờ cuối cùng trong ngày, tất cả đều được Chủ vườn nho là Chúa Kitô trả công bội hậu thích đáng.
Để vườn nho Giáo phận sinh được nhiều hoa trái, các thợ làm vườn phải biết sống và làm việc cách đức tin và khoa học, với niềm tin kiên vững, và lòng phục vụ nhiệt thành, không biết mỏi mệt.
Cuốn Chỉ Nam Giáo phận đã được biên soạn hoàn toàn dựa trên thánh Công đồng Vaticanô II, bộ Giáo luật 1983, và các Tông Huấn, Thông điệp của các Đức Thánh Cha.
Trong dịp tĩnh tâm năm vừa qua, từ 9-14 tháng 11 năm 2009, toàn thể 63/66 Linh mục Giáo phận (2 Lm hưu và 1 lm ốm) đã học hỏi, suy tư, cầu nguyện và nhất là cùng nhau tìm thánh ý Chúa liên lỉ trong suốt cả tuần lễ, xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, định hướng cho Giáo phận có được những lựa chọn sáng suốt, rõ ràng đầy xác tín và đẹp lòng Chúa nhất.
Với 17 đề tài mục vụ xuyên suốt, cuốn Chỉ Nam có mục đích giúp mọi thành phần dân Chúa, cách riêng các linh mục, triển khai, thực hiện chương trình mục vụ trong toàn Giáo phận và trong mỗi giáo xứ. Toàn bộ nội dung Chỉ Nam đã được các Cha trong Giáo phận biên soạn, học hỏi, thảo luận trong các Giáo xứ, Giáo hạt 2 tháng trước tuần tĩnh tâm và bỏ phiếu tán thành tuyệt đối 57/60, qua đó nói lên sự xác tín công việc Giáo phận đã làm và đang làm hoàn toàn do Chúa Thánh Thần khởi xướng, hướng dẫn và đưa đến thành công.
Toàn bộ nội dung của Chỉ Nam là chương trình hành động thực tiễn và cụ thể của toàn Giáo phận trong giai đoạn mới, cách riêng trong năm 2010, Giáo phận sẽ ưu tiên xúc tiến các việc sau :
1.             Toàn thể các Linh mục giáo phận quyết tâm áp dụng các chỉ dẫn của Chỉ Nam vào chương trình mục vụ.
2.             Ưu tiên tìm kiếm, cổ vũ và đào tạo ơn gọi.
3.             Chú trọng tới chương trình dạy, học giáo lý và đào tạo giáo lý viên. 
4.             Đẩy mạnh công cuộc truyền giáo, đặc biệt tại khu vực Hưng Yên. 
Ước mong tập Chỉ Nam này trở thành mối giây liên kết mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận đoàn kết, hiệp nhất, chung tay, góp sức, thăng tiến Giáo phận Thái Bình mỗi ngày mỗi trở nên như lòng Chúa mong muốn.
 
Phêrô Maria Nguyễn Văn Đệ SDB

 

Chia sẻ: