Chia sẻ: 
14/06/2021 09:29

Chỉ Nam Giáo phận Thái Bình(Thẩm định tuần phòng)

II. THẨM ĐỊNH TUẦN PHÒNG

1.             Về phương diện thiêng liêng
1.1.          Bầu khí nhẹ nhàng, thiêng liêng.
1.2.          Các giờ kinh lễ nghiêm trang, sốt sáng.
1.3.          Giúp mọi người đón nhận tác động của Chúa Thánh Thần, từ đó nhận ra sự thật về chính bản thân, sự thật trong mối tương quan của mình với Chúa và với tha nhân, hầu giúp sống sâu xa hơn căn tính ơn gọi linh mục.
2.             Về phương diện mục vụ
2.1.          Tuần tĩnh tâm đề cập tới hầu hết những vấn đề mục vụ quan trọng thiết thực và cụ thể liên quan đến sứ vụ và đời sống linh mục.
2.2.          Phát huy phương pháp làm việc tập thể, khoa học, hiệu quả.
2.3.          Các cuộc hội thảo diễn ra cách nghiêm túc và bổ ích. 
2.4.          Các vấn đề thuận lợi và khó khăn của Giáo phận đều được trình bày cách khách quan, công khai, và được cả tập thể cùng bàn bạc giải quyết.
3.             Về vấn đề bầu cử nhân sự
3.1.          Cách thức tổ chức bầu cử nghiêm túc, khách    quan, khoa học.
3.2.          Mọi người (người bầu cử và người được bầu cử) đều cùng tìm thánh ý Chúa và đặt thánh ý Chúa lên trên hết. Vì thế, những người trúng cử đều ý thức, mau mắn đón nhận trách nhiệm mà Chúa đã trao phó, dù thấy nhiệm vụ rất nặng nề.
3.3.          Kết quả bầu cử đem lại sự phấn khởi và làm hài lòng mọi người. Điều đó cho thấy rõ sự tác động của Chúa Thánh Thần trong cộng đoàn.
4.             Về cuốn chỉ nam
4.1.          Cấu trúc
4.1.1.       Trình bày có hệ thống, rõ ràng.
4.1.2.       Ngắn gọn nhưng súc tích, đầy đủ, chi tiết, đề cập đến hầu hết mọi sinh hoạt của Giáo phận.
 
4.2.          Nội dung
4.2.1.       Đặt nền tảng trên Lời Chúa, giáo huấn của Giáo Hội, nhờ đó giúp mọi người, cách riêng các linh mục thực hiện thánh ý Chúa và Giáo Hội hơn là theo thói quen và ý riêng mình.
4.2.2.       Cho thấy rõ tác động của Chúa Thánh Thần giúp nhận ra những gì Giáo phận đã làm được và những gì cần nỗ lực vươn lên.
4.2.3.       Đây là công trình của mọi thành phần Dân Chúa qua các đóng góp ý kiến của cá nhân cũng như tập thể từ mọi miền trong giáo phận.
4.2.4.       Đường hướng mục vụ rõ ràng, cụ thể, hợp với ý muốn của Giáo hội, giúp cho các linh mục trong giáo phận nâng cao đời sống nhân bản, tri thức, thiêng liêng và mục vụ; giúp cho các thành phần Dân Chúa nhận rõ vai trò và bổn phận của mình trong Giáo Hội, cùng nhau xây dựng Giáo phận cách tích cực và hiệu quả nhất.
4.2.5.       Giúp các linh mục dám nhìn thẳng vào sự thật, nhất là những hạn chế, những thao thức của các linh mục trong Giáo phận và ước mong đổi mới. 
4.2.6.       Chỉ ra cách làm việc khoa học hơn, tuy nhiên, cũng đặt ra nhiều thách đố cho mọi người, nhất là phải đổi mới tư duy làm việc.

 

Chia sẻ: