Chia sẻ: 
14/06/2021 09:38

Caritas Giáo phận Thái Bình: Quy chế hoạt động

Văn phòng Caritas Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

1. Mục đích

Sống và làm chứng Tin Mừng giữa cuộc sống hàng ngày

 • Pháthuy tình yêu thương bác ái, liên đới giữa mọi người trong xã hội, dấn thân hoạt động để xây dựng xã hội trong công lý và hòa bình.
 • Thăng tiến và phát triển con người toàn diện, bảo vệ nhân phẩm và sự sống con người, nhất là người nghèo khổ, yếu kém trong xã hội.
 • Cứu trợ những người nghèo khổ, bệnh tật hay gặp hoàn cảnh khốn cùng, không phân biệt tôn giáo, quốc gia, chủng tộc, chính trị.
 • Giúp đỡ khẩn cấp khi có thiên tai hay dịch bệnh

2. Nhiệm vụ

 • Caritas Thái Bình có nhiệm vụ giúp Giám Mục thực hiện các công tác bác ái xã hội.
 • Mời gọi các Kitô hữu thực thi bổn phận bác ái trong cuộc sống hàng ngày, vì nền tảng sinh hoạt của giáo xứ là các hoạt động Bác Ái .
 • Nghiên cứu những vấn đề xã hội của Giáo phận; đề xuất những dự án thực hiện các hoạt động bác ái xã hội của Giáo phận
 • Tổ chức điều phối giúp đỡ khẩn cấp khi có thiên tai hay những nhu cầu khẩn trương khác; thường xuyên quan tâm đến các vấn đề nhân đạo; hợp tác với các tổ chức từ thiện xã hội khác để xoá đói giảm nghèo, cấp phát học bổng và bài trừ tệ đoan xã hội v.v. 
 • Hợp tác với các tổ chức từ thiện bác ái trong cũng như ngoài giáo phận, hay ngoài nước để thực hiện các hoạt động bác ái xã hội.
 • Phốihợp với Caritas các giáo phận để tổ chức các hoạt động bác ái xã hội, thực hiện các chương trình và dự án theo kế hoạch đề ra.
 • Hỗ trợ các hoạt động Bác Ái xã hội hiện hành, thúc đẩy Caritas giáo hạt, giáo xứ, liên kết các tổ chức và hoạt động thành mạng lươi Caritas trong Giáo Phận.
 • Huy động rộng rãi các nguồn lực cá nhân, gởi đi từ các giáo hạt và giáo xứ cho hoạt động của Caritas.

3. Đối tượng phục vụ

            Đối tượng phục vụ của Caritas Thái Bình là những người nghèo:

 • Những người thiếu thốn về vật chất và tinh thần, không đủ phương tiện để sống, bị gạt ra bên lề xã hội vì bất cứ lý do gì. 
 • Những người bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi, những người mù chữ, những người hành nghề không xứng với nhân phẩm của mình, phụ nữ bị bạo hành trong gia đình, những di dân nghèo khổ… 
 • Những người bệnh tật: khuyết tật, bệnh nhân tâm thần, phong cùi, nghiện ma tuý, nghiện rượu, nhiễm HIV/AIDS, chất độc màu da cam…
 • Những nạn nhân của thiên tai, dịch bệnh tai nạn cần cứu trợ khẩn cấp.

4. Nguyên tắc hoạt động

            Caritas hoạt động theo những nguyên tắc luân lý Kitô giáo và Giáo huấn xã hội của Hội thánh Công giáo

 • Bảo vệ nhân phẩm và sự sống con người ở mọi nơi và mọi thời.
 • Dấn thân hoạt động nhằm giảm thiểu đói nghèo bằng cách chọn lựa ưu tiên phục vụ những người sống trong hoàn cảnh khó khăn và những người sống ngoài lề xã hội.
 • Duy trì sự hiệp nhất trong Gia đình Caritas.
 • Cổ vũ tình liên đới và cộng tác tại địa phương cũng như quốc tế
 • Bảo vệ môi trường sống trong sạch và lành mạnh

 

Chia sẻ: