Chia sẻ: 
16/02/2022 10:22

Cáo phó: Ông cố Tô-ma Phạm Công Trình

Ông cố Tô-ma Phạm Công Trình, thân phụ nữ tu An-na Phạm Thị Nhung, Op. (Dòng nữ Đa-minh Thái Bình), sinh năm 1937 tại giáo xứ Hữu Vi, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế vào lúc 23 giờ 10, ngày 15 tháng 02 năm 2022; hưởng thọ 85 tuổi.

BTT Dòng nữ ĐMTB

Chia sẻ: