Chia sẻ: 
23/05/2023 07:42

Cáo phó: Ông cố Phê-rô Vê-rô-na Trần Huy Liệu

Ông cố Phê-rô Vê-rô-na Trần Huy Liệu, thân phụ của Sơ Ca-ta-ri-na Trần Thị Luyên, thuộc dòng Mến Thánh Giá Tân Lập, sinh ngày 10 tháng 02 năm 1958, tại Giáo xứ Nam Thái, Giáo phận Thái Bình (thôn Nam Trại, xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế, được Chúa gọi ra khỏi đời này lúc 13 giờ 40, ngày 22 tháng 5 năm 2023; hưởng thọ 66 tuổi.

BTTGPTB

Chia sẻ: