Chia sẻ: 
09/01/2023 08:17

Cáo phó: Ông cố Phê-rô Nguyễn Văn Hồng

Ông cố Phê-rô Nguyễn Văn Hồng (thân phụ nữ tu Ma-ri-a Nguyễn Thị Thanh Hoa, Op., Dòng nữ Đa-minh Thái Bình), sinh ngày 01.6.1945, tại Giáo họ Tràng Xa, Giáo xứ Khoan Vỹ, Tổng Giáo phận Hà Nội, đã được Chúa gọi ra khỏi đời này vào lúc 22g15, ngày 04.01.2023; hưởng thọ 69 tuổi.