Chia sẻ: 
20/11/2022 12:49

Cáo phó: Ông cố Đa-minh Đặng Văn Hoàn

Ông cố Đa-minh Đặng Văn Hoàn, thân phụ thầy phó tế Đa-minh Đặng Văn Huynh, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1945, tại Giáo xứ Thánh Tâm, Giáo phận Thái Bình (Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình) đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế, được Chúa gọi ra khỏi đời này lúc 06 giờ 30, ngày 20 tháng 11 năm 2022; hưởng thọ 78 tuổi.

Chia sẻ: