Chia sẻ: 
14/06/2021 09:40

Cáo phó: Nữ tu Rô-sa Trần Thị Sậu

Nữ tu Rô-sa Trần Thị Sậu, tu sĩ dòng nữ Đa-minh Thái Bình, đã được Chúa gọi về lúc 07g15, thứ Sáu ngày 11/6/2021; hưởng thọ 80 tuổi.

BTTGP

Chia sẻ: