Chia sẻ: 
15/01/2023 07:25

Cáo phó: Nữ tu Maria Bùi Thị Suy, OP. - Dòng Nữ Đa-minh Thái Bình

Nữ tu Maria Bùi Thị Suy, OP., sinh năm 1937, tại Giáo xứ Trại Gạo, Giáo phận Thái Bình (xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), đã được Chúa gọi về lúc 18g15, thứ Bảy, ngày 14.01.2023; hưởng thọ 86 tuổi.

https://dongnudaminhthaibinh.net

Chia sẻ: