Chia sẻ: 
06/03/2022 09:41

Cáo phó: Bà cố Ma-ri-a Vũ Thị Lý

Bà cố Ma-ri-a Vũ Thị Lý, thân mẫu nữ tu Ma-ri-a Dương Thị Nhung, OP. (Dòng nữ Đa-minh Thái Bình), sinh năm 1943 tại Gx. Phú Hữu, TGP. Hà Nội, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế lúc 12 giờ 00, ngày 05 tháng 0 năm 2022; hưởng thọ 80 tuổi.

Dòng nữ Đa-minh Thái Bình

Chia sẻ: