Chia sẻ: 
14/06/2021 09:39

Các tiến chức Linh mục và Phó tế tĩnh tâm trước ngày lãnh nhận hồng ân Thánh chức

WGPTB - Từ ngày 29/11 – 05/12/2020, quý thầy tiến chức Phó tế và Linh mục đã tham dự tuần tĩnh tâm để chuẩn bị tâm hồn cho ngày lãnh nhận Thiên chức cao cả là Phó tế và Linh mục.

Giáo phận Thái Bình

Tĩnh tâm chính là thời gian cho các tiến chức nghỉ ngơi bên Chúa để lắng nghe tiếng Chúa nói nơi cõi lòng mình, là dịp để quý thầy phân định ý Chúa và ơn gọi, nhìn lại chính mình, đối chiếu đời mình với cuộc đời Chúa, để canh tân bản thân trước khi lãnh nhận hồng ân Thánh chức.

Tham dự tuần tĩnh tâm có 26 ứng viên tiến lên chức linh mục và có 18 ứng viên tiến lên chức Phó tế (trong đó có 12 thầy mãn trường của giáo phận, 4 tu sỹ thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc và 2 tu sỹ thuộc Tu Hội Lòng Chúa Thương Xót)

Hướng dẫn và giảng tĩnh tâm là cha Giuse Mai Văn Diện – Giám học Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình. Ngoài ra còn có sự hiện diện của cha đồng hành Giuse Mai Trần Diện.

Trong những giờ giảng tĩnh tâm, cha giảng phòng đã tái hiện lên khuôn mặt của Chúa Giêsu là mẫu gương tuyệt vời của đời sống linh mục với chủ đề: “…Hãy học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền lành và khiêm nhường…” (Mt 11, 25-30).

 1. Sống tình huynh đệ (1Pr 1, 22-25)
 2. Yêu mến Chúa, tình nguyện từ bỏ những gì đi ngược lại với Lời Chúa (1Pr 2, 1-3)
 3. Kết hợp với Chúa để làm thành một dân mới (1Pr 2, 4-10)
 4. Bổn phận đối với chủ (1Pr 2, 18-25)
 5. Đến với Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường để Ngài ban ơn nâng đỡ bổ sức (Mt 11, 25-30)
 6. Trao cho Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường mọi gánh nặng của cuộc đời để Ngài cùng gánh vác với ta… (Mt 11, 25-30)
 7. Sống khiêm nhường qua Kinh Mân Côi
 8. Vâng phục trong khiêm nhường để được Chúa kêu gọi trở thành kẻ lưới người như lưới cá (Lc 5, 1-11)
 9. Thánh giá, dấu chỉ tình yêu – nơi ta chiêm ngắm, lắng nghe và hiến tế cuộc đời như Thầy Giêsu (Lc 23, 33-43)
 10.  Vị tha trong sứ vụ tông đồ (Is 53, 10-11; Dt 4, 14-16; Mc 10, 35-35)

Hằng ngày trong tuần tĩnh tâm, còn có sự hiện diện rất trân quý của Đức cha Phêrô – Giám mục giáo phận, ngài đã đến cảm nghiệm bầu khí tĩnh tâm của quý thầy, đồng thời ngài cũng dành thời giờ để gặp gỡ, huấn dụ, hầu chuẩn bị những hành trang cần thiết cho quý thầy trước khi bước vào sứ vụ mới qua các đề tài.

 1. Linh mục đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu
 2. Linh mục và Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội với đức trong sạch
 3. Linh mục và trái tim của Chúa Giêsu
 4. Linh mục phạm tội, xưng tội, tha tội

Sáng ngày 05/12/2020, sau giờ chầu tạ và thánh lễ bế mạc tuần tĩnh tâm, quý thầy trở về Tòa Giám Mục để chuẩn bị cho thánh lễ truyền chức vào sáng ngày 08/12/2020 tại quảng trường Nhà chung Giáo phận.

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

BTTGPTB

Chia sẻ: