Chia sẻ: 
14/06/2021 09:29

Các quy chế.

1. QUY CHẾ ƠN GỌI Mục tiêu Ban Ơn Gọi có mục tiêu cổ võ, tuyển chọn, hướng dẫn các thanh thiếu niên có ý hướng ngay lành dâng mình cho Chúa để làm linh mục và tu sỹ.

    Thành lập
Giáo phận thành lập Ban Ơn Gọi, để vun trồng ơn gọi linh mục và tu sĩ cho Giáo Hội, cũng như giúp việc huấn luyện nhân bản, tri thức và thiêng liêng, cho các bạn trẻ đã đăng ký vào các lớp ơn gọi của giáo phận .
    Nhiệm vụ
Đưa ra những đường hướng cụ thể trong việc cổ võ, vun trồng ơn gọi linh mục và tu sỹ trong giáo phận .
Tuyển chọn, tổ chức và điều hành việc đào tạo tu sinh.
Thẩm định ơn gọi của từng người hàng năm theo ba lời khuyên Phúc Âm : khiết tịnh, nghèo khó, vâng lời; và bốn chiều kích : nhân bản, thiêng liêng, trí thức và mục vụ theo tông huấn Pastores Dabo Vobis .
Giới thiệu ứng viên vào Chủng Viện cũng như các Học Viện tương đương.
Giới thiệu ứng viên vào các Hội Dòng và Tu Đoàn Tông đồ.
Lên chương trình, kế hoạch đào tạo đầy đủ cho từng giai đoạn tìm hiểu, dự tu, tu sinh, chủng sinh.
    Cơ cấu tổ chức  
Điều hành ơn gọi được trao cho Ban giám đốc chủng viện Mỹ Đức trách nhiệm.
Ban giám đốc chủng viện trách nhiệm biên soạn nội qui chi tiết cho từng giai đoạm huấn luyện.
Việc phân bổ các chức vụ trưởng, phó nội vụ, phó ngoại vụ, thư ký, thủ quỹ sẽ do ban giám đốc tự sắp xếp.
    Hoạt động
Mỗi tháng họp một lần và khi có chỉ thị của Giám Mục hoặc được đa số ủy viên yêu cầu. Ban thường trực soạn thảo chương trình nghị sự và gửi trước cho các ủy viên và thông báo cho Giám Mục.
Cử đại diện diện tham gia hội nghị về ơn gọi của HĐGMVN hay các hội nghị tương tự.
    Quỹ hoạt động
Ban ơn gọi sẽ làm bản dự thu chi trong năm.
Ngoài ra còn đón nhận sự trợ giúp ơn gọi của các cá nhân, đoàn thể trong và ngoài nước.
Tiền quyên góp ngày ơn gọi của giáo phận trong năm (Ban ơn gọi xác định ngày ơn gọi của giáo phận).

    Nhiệm kỳ 5 năm và có thể được tái cử  
    Việc đào tạo ơn gọi
Việc đào tạo ơn gọi được chia làm bốn giai đoạn.
    Giai đoạn tìm hiểu ơn gọi (từ lớp 6 đến lớp 12)
Giai đoạn này thuộc trách nhiệm của cha xứ giúp định hướng và gieo mầm ơn gọi cho các em ngay từ các lớp giúp lễ…
Khi đã vào lớp mười, cha xứ hướng dẫn các em đăng ký vào lớp tìm hiểu ơn gọi với cha đặc trách ơn gọi của giáo phận.
Tiêu chuẩn chọn lựa : hạnh kiểm tốt, ý ngay lành, đạo đức tốt, sức khỏe bình thường, không mắc bệnh truyền nhiễm, trí khôn khá, phán đoán tốt…
Đào tạo : hướng dẫn các em về phục vụ bàn thờ; học kinh văn đạo lý, giáo dục nhân bản, thiêng liêng. Tạo điều kiện tốt cho các em học văn hóa và các môn cần thiết như : đàn nhạc, ngoại ngữ và hội họa … và hướng cho các em về khả năng chuyên môn tương lai.
Mỗi năm các em có một số ngày tĩnh tâm (do ban ơn gọi qui định), học tập và sinh hoạt chung với nhau trong giáo phận.
Thời gian : ba năm (từ lớp mười đến lớp mười hai).
    Giai đoạn dự tu (từ lớp 12 đến hết đại học)
Điều kiện để vào lớp dự tu :
- Khi kết thúc giai đoạn tìm hiểu ơn gọi, các em phải viết đơn xin vào giai đoạn dự tu của giáo phận.
- Đã tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc đang ôn thi hay đang học tại các trường cao đẳng và đại học.
- Được các cha xứ giới thiệu về ban ơn gọi của Giáo phận.
Địa điểm tổ chức lớp dự tu : do ban ơn gọi sắp xếp.
Thời gian theo đuổi lớp dự tu :
- Tối thiểu là ba năm
- Mỗi tháng tập trung một ngày để tìm hiểu và định hướng cho ơn gọi học về giáo lý, thánh Kinh, nhân bản...
- Mỗi năm tĩnh tâm một lần
Ban Ơn Gọi giáo phận có nhiệm vụ hướng dẫn cho các em lựa chọn môn, nghành học thích hợp với ơn gọi (linh mục và tu sỹ) của mình nhưng không bắt buộc. Ngoài ra các em còn được hướng dẫn tìm hiểu các ơn gọi triều, dòng khác.
    Giai đoạn tu sinh (từ sau đại học đến chủng sinh)
Khi kết thúc giai đoạn dự tu, các em phải viết đơn xin vào giai đoạn tu sinh của giáo phận.
Điều kiện : Đã tham gia sinh hoạt lớp dự tu. Có văn bằng Cao đẳng hay đại học.
Trường hợp ngoại lệ (văn bằng Phổ thông trung học và trung học chuyên nghiệp) phải được sự đồng ý của ban ơn gọi.
Địa điểm tổ chức lớp tu sinh : do ban ơn gọi sắp xếp.
Thời gian lớp tu sinh : hai năm.
Nội dung đào tạo : Nhân bản, Thiêng liêng, Phụng vụ, Giáo lý, Thánh Kinh, Việt văn và Triết học nhập môn, Ngoại ngữ, mục vụ tông đồ.
Mỗi tháng tĩnh tâm nửa ngày vào thứ tư đầu tháng.
    Giai đoạn chủng sinh
Khi kết thúc giai đoạn tu sinh, các em phải viết đơn xin vào giai đoạn chủng sinh.
Tất cả các em đều được thi vào chủng viện và các học viện tương đương. Những ai thi đậu thì được vào học các nơi đó, còn những ai không thi đậu thì vẫn là chủng sinh của giáo phận và ban ơn gọi có trách nhiệm tổ chức việc học cho họ.
Dựa vào giáo luật 241 §1, Ban Ơn Gọi thẩm định các tu sinh về :
Các lời khuyên Phúc Âm :
- Khó nghèo : sống đơn sơ, giản dị trong ăn mặc, phương tiện sử dụng, không ham tiền bạc vv…;
- Khiết tịnh : quân bình tâm sinh lý; trưởng thành trong giao tiếp với người cùng phái và khác phái; khi sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội phải giữ sự thận trọng cần thiết, tránh những gì có hại cho ơn gọi và nguy hiểm cho đức khiết tịnh ;
-  Vâng phục : tinh thần vâng phục trong yêu mến theo gương Thầy Giêsu.  
Bốn chiều kích : nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ theo tông huấn Pastores Dabo Vobis.
Phải được sự chấp thuận của Giám Mục
    Việc thi vào các đại chủng viện và các học viện
Tất cả các em sẽ được dự thi vào chủng viện Hà Nội
Những ai thi đậu có thứ tự từ 1-6 sẽ học tại chủng viện Hà Nội.
Những người còn lại sẽ thi tiếp vào các chủng viện hay học viện. Nếu thi đậu sẽ được học tại các nơi đó.
Những người còn lại sẽ được ban ơn gọi tổ chức việc học tại giáo phận.

 

Chia sẻ: