Chia sẻ: 
14/06/2021 09:38

Anh em Tu sinh K5 tham dự tuần tĩnh tâm cuối năm học

Từ ngày 22/05 – 27/05 năm 2019, anh em tu sinh K5 Giáo phận Thái Bình đã đến Giáo xứ Đền Thánh Tử Đạo Ngọc Đồng để tham dự tuần tĩnh tâm cuối năm học trước khi bước vào giai đoạn chủng sinh.

Giáo phận Thái Bình

Giáo xứ Ngọc Đồng nơi anh em tu sinh K5 tham dự tuần tĩnh tâm là một trong số bốn Đền Thánh tại Giáo phận Thái Bình. Nơi đây, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã chọn làm đền thánh để mọi thành phần trong Giáo phận bày tỏ lòng yêu mến đối với các Thánh Tử đạo Việt Nam nói chung và cách riêng đối với những chứng nhân anh dũng là những người con giáo miền Hưng Yên. Nơi đây cũng đã từng là Tòa Giám mục Địa Phận Trung, là Đại chủng viện Lục Thủy Hạ, ghi dấu bao thăng trầm của Giáo Hội. Ngay từ năm 1838 thời vua Minh Mạng, tại Ngọc Đồng đã có cha thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được diễm phúc tử đạo. Thời vua Tự Đức, Ngọc Đồng đã đóng góp cho Vườn vạn Tuế Thái Bình tới 27 vị hiền phúc tử đạo. Với những giá trị lịch sử đức tin cao đẹp này, Giáo xứ Đền thánh Ngọc Đồng được Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - bề trên Giáo phận Thái Bình chọn làm địa điểm tĩnh tâm dành cho anh em tu sinh trước khi anh em bước sang giai đoạn mới trong tiến trình đào tạo linh mục, giai đoạn chủng sinh. 

Giáo phận Thái Bình

Theo đường hướng mục vụ, đào tạo linh mục mà Đức cha Phêrô đã đề ra trong Giáo phận Thái Bình, tiến trình đào tạo được chính thức bắt đầu từ lớp dự tu rồi tới tu sinh và chủng sinh hướng tới thiên chức linh mục. Hai năm tu sinh là “thời kỳ tập trung đặc biệt vào việc kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su: gặp gỡ, khám phá và ở với Người”. Đây là thời gian chủ yếu dành cho việc gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa, mà cao điểm là “tuần tĩnh tâm” cuối năm học để đưa ra quyết định dấn thân cho Chúa trong ơn gọi chủng sinh linh mục. Trong tuần tĩnh tâm được diễn ra từ ngày 22/05 – 27/05, anh em tu sinh được Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, cha Giuse Mai Văn Diện - Phó Giám đốc Đại Chủng Viện và cha đồng hành Phêrô Vũ Hữu Thành hướng dẫn cầu nguyện, tĩnh tâm và linh thao để được đào luyện tâm hồn mình trong sự phân định ơn gọi dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, nhờ đó ngày càng gắn bó thân tình với Đức Kitô. Sau khi kết thúc tuần tĩnh tâm, anh em đã đưa ra một quyết định quan trọng là viết đơn xin gia nhập vào Đại chủng viện Thánh Tâm, bước theo Thầy Chí Thánh trong ơn gọi linh mục giáo phận với ý thức trách nhiệm trong sự phân định và cầu nguyện. 

Giáo phận Thái Bình

Có thể nói, một tuần cùng “vào sa mạc” với Chúa, anh em tu sinh đã cảm nghiệm được hồng ân của Chúa đang đến với từng người trong anh em. Những giờ cầu nguyện riêng với Chúa, những giờ gợi ý của Đức cha, cha hướng dẫn và cha đồng hành, những giây phút bên nhau hay trong các buổi cử hành thánh lễ hàng ngày đã đưa anh em chìm sâu vào sự kết hiệp mật thiết với Chúa. Để từ đây, chính Chúa sẽ biến đổi con người yếu đối, tội lỗi thành một con người mới, sẵn sàng ra đi để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. 

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Aug. Phạm Hướng

Chia sẻ: