Chia sẻ: 
12/03/2022 11:18

Anh em dự tu Thái Bình Miền Nam tĩnh tâm tháng 3 năm 2022

Chúa Nhật thứ I mùa Chay (06.3.2022), trong tâm tình của những ngày đầu của mùa chay thánh, anh em dự tu Giáo Phận Thái Bình Miền Nam đã có buổi tĩnh tâm tháng 3 tại Trụ sở Giáo phận, dưới sự hướng dẫn của cha Gio-an Nguyễn Văn Cương.

Như thường lệ vào lúc 8h30, anh em tập trung để được phổ biến chương trình và chuẩn bị công việc cho buổi tĩnh tâm.

Đúng 9h00, anh em cùng xin ơn chúa thánh thần để bước vào buổi tĩnh tâm một cách sốt sắng.

Với chủ đề: “Sám hối”, cha Gio-an  Nguyễn Văn Cương đã đặt ra bốn câu hỏi cho anh em suy gẫm: “Sám hối là gì?”, “Tại sao phải sám hối?”, “Sám hối có dễ hay không?”,“Chúng ta thực hành sám hối trong đời của chúng ta như thế nào?. Cha gợi ý: “sám hối” và “tin” là hai từ khá trừu tượng nhưng đã được thánh Mác-cô diễn ta bằng hai từ dễ hiểu hơn là “từ bỏ” và “đi theo”. Sám hối là điều kiện cần và “tin” là điều kiện đủ để chiến thắng mọi cám dỗ của ma quỉ. Sám hối để làm cho niềm vui Tin mừng cũng như ngọn lửa phục sinh toả lan trong tâm hồn mỗi người.

Sau bài chia sẻ của cha Gio-an, lúc 9h30, anh em đã có thời gian thinh lặng bên Chúa trong giờ chầu Thánh Thể. Cùng thời gian đó, anh em được lãnh nhận ơn tha thứ qua bí tích Giao hòa.

Vào 10h30, anh em sốt sắng hiệp dâng thánh lễ với cha Vinh-sơn Nguyễn Minh Đoan và cha Gio-an  Nguyễn Văn Cương. Trong bài giảng lễ, cha Gio-an  mời gọi anh em: Hãy sẵn sàng với ơn Chúa cho cuộc chiến mới và hãy bám vào Chúa, hãy tín thác vào tình thương của Người, để chúng ta chủ động sống và thi hành lời của Người.

Sau khi kết thúc thánh lễ, anh em cùng với quý cha ngồi lại để bầu ra ban điều hành khoá mớicùng nhau dùng bữa trưa ấm tình thân.

Minh Tuấn - TSTBMN

Chia sẻ: