Chia sẻ: 
14/06/2021 09:40

ANH EM DỰ TU THÁI BÌNH MIỀN NAM TĨNH TÂM THÁNG 1 năm 2021

Ngày 03/01/2021, Chúa Nhật lễ Hiển Linh. Trong không khí đầu năm mới, chào đón xuân về và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cũng như chia sẻ với nhau những tâm tư, tình cảm trong một năm vừa qua, đồng thời hướng đến một năm mới với nhiều ân sủng và thành công hơn anh em Dự tu Thái Bình tại miền Nam tĩnh tâm đầu năm tại Trụ sở Thái Bình.

Vào lúc 8h00, anh em có mặt đông đủ và cùng cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng để bước vào buổi tĩnh tâm thu được nhiều hoa trái. Anh em bắt đầu buổi tĩnh tâm cùng với Cha Vinh Sơn Đỗ Công Từ Sch.P, với chủ đề: “Thiên Chúa có một ước mơ”.