14/06/2022 20:05

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 14 tháng 6 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 14 tháng 6 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Minh Đức lên góp công cho công trình.

1. Nhân công
-        10 Thợ công nhật
-        Các đội thợ khoán
-        15 Thầy Ban Thường trực
-        14 Giáo dân Giáo xứ Minh Đức
2. Công việc
-        Lắp khung cửa tầng 5 khu A: Tổ ông Châu
-        Chỉnh khung cửa tầng 4 khu C: 4 thợ công nhật và quý thầy
-        Xây chèn khung cửa tầng 4 khu C: 4 thợ công nhật và Giáo dân
-        Xậy hộp kỹ thuật tầng 4 khu C: 2 thợ công nhật và giáo dân
-        Đổ bê tông phào cột tròn: Giáo dân giáo xứ Minh Đức
-        Làm cốt thép máng nước
-        Đúc con song tầng 3 khu A: quý thầy và Giáo dân

DANH SÁCH NHÂN CÔNG THIỆN NGUYỆN

Stt Tên thánh Tên gọi Gx/Gh
1 I-nha-xi-ô Bái Minh Đức
2 I-nha-xi-ô Lực Minh Đức
3 I-nha-xi-ô Hùng Minh Đức
4 I-nha-xi-ô Mậu Minh Đức
5 I-nha-xi-ô Riệm Minh Đức
6 I-nha-xi-ô Trường Minh Đức
7 I-nha-xi-ô Kha Minh Đức
8 I-nha-xi-ô Uy Minh Đức
9 I-nha-xi-ô Giang Minh Đức
10 Ma-ri-a Hương Minh Đức
11 Ma-ri-a Vinh Minh Đức
12 Ma-ri-a Liễm Minh Đức
13 Ma-ri-a Liễn Minh Đức
14 Ma-ri-a Hải Minh Đức

Xem hình

BXDĐCV