12/04/2022 20:52

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 12 tháng 4 năm 2022

Nhật ký xây dựng Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 12 tháng 4 năm 2022:

1. Nhân công
-        48 Thợ công nhật
-        Các đội thợ khoán
-        140 quý thầy chủng sinh
-        25 Quý Cha, quý thầy Lòng Chúa Thương Xót
2. Công việc
-        Ốp gạch đỏ sân mặt tiền khu B. Tổ thợ ông Hữu. Đã hoàn thiện sân mặt tiền.
-        Bả sơn tầng trệt khu B: thợ khoán (nay tiếp tục đang thi công được 4 gian trần nhà sự kiện khu B)
-        Bả sơn nhà nguyện tầng 2 khu B: Đội quý Cha và quý thầy Lòng Chúa Thương Xót. Thi công được 70 %.
-        Bả Sơn ngoài nhà nguyện khu B. Đội thợ Khoán anh Kha Thi công được mặt tường ngoài giếng trời khu A.
-        Ốp đá bậc cầu thang khu C: thợ khoán đội ông Báu. Ốp được 90 % bậc ngoài tiền sảnh mặt tiền Khu B.
-        Cán mặt bằng trong nhà sự kiện chuẩn bị ốp gạch đỏ. Đội Ông Hữu
-        Ốp lát sân giếng trời: Đội thợ khoán anh Tâm. Đã ốp hoàn thiện giếng trời khu A.
-        Trát trần nhà vệ sinh tầng trệt khu C: 5 thợ công nhật.
-        Trát ốp nhà vệ sinh tầng trệt khu C:  4 thợ công nhật. Thi công được 95%.
-        Trát cột tròn và tường nhà sát mặt tiền tầng trệt: 6 thợ công nhật.
-        Ghép Phào cột và trát mặt tiền khu C: 4 thợ công nhật.
-        Làm Phào lan can giếng trời tầng 2 khu C: 12 thợ công nhật đang thi công lan can giếng trời khu A.
-        Làm phào Lan Can Giếng trời tầng 2 khu A: 5 thợ công nhật đang hoàn thiện được 80%.
-        Làm phào lan can tầng 5 khu A: 3 thợ công nhật.
-        Lát gạch men hành lang nhà nguyện khu B: 5 thợ công nhật. Đang thi công đường hành lang ra nhà vệ sinh.
-        Lát gạch men nhà nguyện tầng 2: Đội anh Báu bắt đầu thi công.
-        Lát sân khấu nhà sự kiện tầng trệt khu B: Đội anh Hân đang thi công.
-        Đổ con song lan can tầng 3.
-        Thi công điện tầng trệt: 2 thợ công nhật. Đang đi dây và đường điện tầng trệt.
-        Thi công nước tầng trệt: 2 thợ công nhật. Đang thi công hố ga sân giếng trời và đường nước các nhà vệ sinh tầng trệt.
3. Nhập vật liệu
-        Nhập thêm 30 Tấn xi Măng Công Thanh

Xem thêm hình

BXDĐCV