11/06/2022 20:15

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 10 tháng 6 năm 2022

 

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 10 tháng 6 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Tân Hưng lên góp công cho công trình.

1. Nhân công
-        10 Thợ công nhật
-        Các đội thợ khoán
-        15 Thầy Ban Thường trực
-        25 Giáo dân giáo xứ Tân Hưng
2. Công việc
-        Xây chèn khung cửa tầng 4 khu A: 4 thợ công nhật và Giáo dân
-        Dựng khung cửa khu C: tổ thợ ông Châu bên Nam Định
-        Chuyển phào cột tròn: Giáo dân
-        Làm phào tổ anh Bằng
-        Đúc con song tầng 3 khu A: quý thầy và Giáo dân
-        Dựng Phào cột tròn tầng 2 Khu C: 2 người và quý thầy
-        Làm điện: 2 người
-        Làm nước: 2 người

DANH SÁCH NHÂN CÔNG THIỆN NGUYỆN

 

Stt Tên thánh Tên gọi Gx/Gh
1 An-tôn Bản Tân Hưng
2 An-tôn Tuyên Tân Hưng
3 An-tôn Khương Tân Hưng
4 An-tôn Quỳnh Tân Hưng
5 An-tôn Chúc Tân Hưng
6 An-tôn Thọ Tân Hưng
7 An-tôn Quyến Tân Hưng
8 Ma-ri-a Hiển Tân Hưng
9 Ma-ri-a Tin Tân Hưng
10 Ma-ri-a Loan Tân Hưng
11 Ma-ri-a Ngợi Tân Hưng
12 Ma-ri-a Xiêm Tân Hưng
13 An-tôn Điển Tân Hưng
14 Ma-ri-a Thanh Tân Hưng
15 Phê-rô Toán Tân Hưng
16 An-tôn Quyền Tân Hưng
17 Phê-rô Hiểu Tân Hưng
18 Phê-rô Hợp Tân Hưng
19 Ma-ri-a Tám Tân Hưng
20 Ma-ri-a Tạo Tân Hưng
21 Ma-ri-a Tiên Tân Hưng
22 Ma-ri-a Lan Tân Hưng
23 Ma-ri-a Truân Tân Hưng
24 Phê-rô Quý Tân Hưng
25 Phê-rô Biến Tân Hưng

Xem thêm hình

BXDĐCV