31/12/2021 22:14

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 31 tháng 12 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 31 tháng 12 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Thân Thượng lên góp công cho công trình.


1. Nhân công
-        20 Thợ công nhật
-        Các đội thợ khoán
-        32 Thầy chủng sinh lớp Triết III
-        15 Thầy Ban Thường trực
-        25 Giáo dân Giáo xứ Thân Thượng
2. Công việc
-        Xây máng nước khu b mặt tiền
-        Xây tường bao tầng 4 khu a
-        Lắp phào chỉ khu b mặt tiền
-        Lắp gạch thông gió
-        Đắp phào chỉ khu c
-        Lắp khung cửa tầng 3 khu c
-        Chỉnh và xây chèn khung cửa tầng 3 khu c
-        Trát cột nhà nguyện tầng 2 khu b
-        Trát máng nước khu c
-        Trát tường tầng 6 khu c
-        San đất cát và làm mặt bằng mặt tiền khu b
-        San lấp ao
-        Ốp gạch thẻ tường hành lang mặt tiền khu a và khu c
-        Thi công điện
-        Thi công nước

DANH SÁCH NHÂN CÔNG THIỆN NGUYỆN

STT TÊN THÁNH HỌ TÊN GX/GH
1 Vinh sơn Nguyễn Văn Riếm Thân Thượng
2 Vinh sơn Nguyễn Văn Vãn Thân Thượng
3 Đaminh Nguyễn Văn Tuấn Thân Thượng
4 Vinh sơn Nguyễn Văn Quyền Thân Thượng
5 Vinh sơn Nguyễn Quí Rương Thân Thượng
6 Giuse Nguyễn Văn Thành Thân Thượng
7 Gioan Nguyễn Văn Thiệm Thân Thượng
8 Vinh sơn Nguyễn Văn Hóa Thân Thượng
9 Vinh sơn Nguyễn Văn Vận Thân Thượng
10 Vinh sơn Hoàng Ngọc Biển Thân Thượng
11 Vinh sơn Nguyễn Văn Thu Thân Thượng
12 Vinh sơn Lê Văn Dương Thân Thượng
13 Giuse Nguyễn Văn Thảnh Thân Thượng
14 Vinh sơn Nguyễn Văn Vinh Thân Thượng
15 Vinh sơn Tô Văn Đông Thân Thượng
16 Phê-rô Phạm Văn Cự Thân Thượng
17 Vinh sơn Nguyễn Đức Tín Thân Thượng
18 Vinh sơn Nguyễn Văn Minh Thân Thượng
19 Vinh sơn Nguyễn Văn Luyến Thân Thượng
20 Gioan Thái Văn Quý Thân Thượng
21 Phê-rô Trần Văn Thảo Thân Thượng
22 Phê-rô Phạm Văn Lâm Thân Thượng
23 Phê-rô Phạm Văn Toàn Thân Thượng
24 Maria Nguyễn Thị Đào Thân Thượng
25 Vinh sơn Nguyễn Xuân Bảo Thân Thượng

 

Xem thêm hình

BXDĐCV