31/12/2021 08:52

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 30 tháng 12 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 30 tháng 12 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Văn Lăng lên góp công cho công trình.

1. Nhân công
-        24 Thợ công nhật
-        Các đội thợ khoán
-        25 Thầy chủng sinh lớp Triết I
-        15 Thầy Ban Thường trực
-        84 Giáo dân Giáo xứ Văn Lăng
2. Công việc
-        Đổ bê tông mái cầu thang khu b
-        Đổ bê tông phào cột tầng 4 khu c
-        Đổ bê tông máng nước khu b
-        Xây máng nước khu c
-        Lắp phào chỉ khu b mặt tiền
-        Lắp gạch thông gió
-        Lắp giàn giáo khu a
-        Đắp phào chỉ khu c
-        Lắp khung cửa tầng 3 khu c
-        Chỉnh và xây chèn khung cửa tầng 3 khu c
-        Trát cột nhà nguyện tầng 2 khu b
-        Trát tường tầng 6 khu c
-        San đất cát và làm mặt bằng mặt tiền khu b
-        San lấp ao
-        Ốp gạch thẻ tường hành lang mặt tiền khu a và khu c
-        Thi công điện
-        Thi công nước

DANH SÁCH NHÂN CÔNG THIỆN NGUYỆN

STT TÊN THÁNH HỌ TÊN GX/GH
1 Giuse Trần Xuân Hùng Cha Quản nhiệm
2 Augustino Phạm Văn Du Văn Lăng
3 Augustino Trần Thế Ân Văn Lăng
4 Augustino Phạm Ngọc Dẫy Văn Lăng
5 Augustino Phạm Đức Phán Văn Lăng
6 Augustino Phạm Văn Dương Văn Lăng
7 Augustino Phạm Văn Hoạt Văn Lăng
8 Rô-sa Trần Thị Nhẫn Văn Lăng
9 Rô-sa Đặng Thị Phin Văn Lăng
10 Augustino Phạm Ngọc Thái Văn Lăng
11 Augustino Phạm Đức Thinh Văn Lăng
12 Rô-sa Phạm Thị Nhau Văn Lăng
13 Augustino Phạm Đức Sánh Văn Lăng
14 Augustino Phạm Đức Cát Văn Lăng
15 Rô-sa Phạm Thị Dự Văn Lăng
16 Augustino Đỗ Duy Luật Văn Lăng
17 Augustino Phạm Xuân Phán Văn Lăng
18 Rô-sa Trần Thị Doan Văn Lăng
19 Augustino Đỗ Duy Hậu Văn Lăng
20 Rô-sa Phạm Thị Thư Văn Lăng
21 Augustino Phạm Văn Trung Văn Lăng
22 Augustino Phạm Văn Tưởng Văn Lăng
23 Augustino Phạm Đức Hiệu Văn Lăng
24 Rô-sa Đỗ Thị Thơm Văn Lăng
25 Rô-sa Trần Thị Thấm Văn Lăng
26 Augustino Trần Thế Phi Văn Lăng
27 Augustino Phạm Xuân Đoan Văn Lăng
28 Augustino Phạm Xuân Thượng Văn Lăng
29 Augustino Phạm Đức Tám Văn Lăng
30 Rô-sa Phạm Thị Sim Văn Lăng
31 Rô-sa Phạm Thị Thắm Văn Lăng
32 Rô-sa Phạm Thị Thủy Văn Lăng
33 Augustino Phạm Duy Khiêm Văn Lăng
34 Augustino Phạm Duy Đan Văn Lăng
35 Augustino Phạm Duy Phẩm Văn Lăng
36 Đaminh Vũ Văn Hạnh Văn Lăng
37 Augustino Phạm Văn Cẩn Văn Lăng
38 Augustino Trần Thế Thư Văn Lăng
39 Augustino Phạm Đức Ba Văn Lăng
40 Augustino Phạm Duy Lừng Văn Lăng
41 Maria Đỗ Thị Lượt Văn Lăng
42 Rô-sa Đỗ Thị Mức Văn Lăng
43 Rô-sa Phạm Thị Ly Văn Lăng
44 Rô-sa Phạm Thị Mận Văn Lăng
45 Rô-sa Phạm Thị Then Văn Lăng
46 Maria Nguyễn Thị Sâm Văn Lăng
47 Rô-sa Phạm Thị Thoáng Văn Lăng
48 Rô-sa Phạm Thị Chuân Văn Lăng
49 Rô-sa Phạm Thị Hon Văn Lăng
50 Rô-sa Đỗ Thị Thúy Văn Lăng
51 Rô-sa Phạm Thị Mừng Văn Lăng
52 Rô-sa Phạm Thị Mau Văn Lăng
53 Rô-sa Phạm Thị Hương Văn Lăng
54 Rô-sa Phạm Thị Hằng Văn Lăng
55 Rô-sa Đỗ Thị Khuyên Văn Lăng
56 Rô-sa Đỗ Thị Lánh Văn Lăng
57 Augustino Phạm Văn Sáu Văn Lăng
58 Augustino Phạm Đức Tư Văn Lăng
59 Augustino Phạm Xuân Bí Văn Lăng
60 Augustino Phạm Duy Quynh Văn Lăng
61 Augustino Phạm Đức Thành Văn Lăng
62 Augustino Phạm Ngọc Giang Văn Lăng
63 Augustino Trần Thế Thu Văn Lăng
64 Rô-sa Phạm Thị Na Văn Lăng
65 Rô-sa Phạm Thị Nhiễu Văn Lăng
66 Rô-sa Phạm Thị Trữ Văn Lăng
67 Rô-sa Đỗ Thị Hường Văn Lăng
68 Rô-sa Phạm Thị lLanh Văn Lăng
69 Rô-sa Phạm Thị Xuyến Văn Lăng
70 Giuse Nguyễn Văn Dinh An Khang
71 Giuse Nguyễn Văn Khoan An Khang
72 Giuse Tô Văn Thăng An Khang
73 Giuse Nguyễn Văn Hưởng An Khang
74 Giuse Nguyễn Văn Dưỡng An Khang
75 Giuse Nguyễn Văn Hạnh An Khang
76 Giuse Nguyễn Văn Nghiêm An Khang
77 Giuse Nguyễn Văn Trinh An Khang
78 Maria Mai Thị Cúc An Khang
79 Maria Vũ Thị Hiên An Khang
80 Maria Nguyễn Thị Nên An Khang
81 Augustino Phạm Đức Chuyển Văn Lăng
82 Augustino Phạm Đức Tặng Văn Lăng
83 Rô-sa Phạm Thị Muộn Văn Lăng
84 Augustino Phạm Duy Trại Văn Lăng

 

Xem thêm hình

BXDĐCV