21/11/2021 19:28

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 21 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 21 tháng 11 năm 2021

 1. Nhân công
  -
          19 Thợ công nhật
 2. Công việc
  -      Bảo trì dụng cụ lao động
  -     San đất cát và làm mặt bằng mặt tiền khu b
  -        Chuyển vật liệu lên tầng thượng
  -        Thi công điện
  -        Thi công nước

 BXDĐCV