20/11/2021 17:47

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 20 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 20 tháng 11 năm 2021

 1. Nhân công
  -
          19 Thợ công nhật
  -        Các đội thợ khoán
  -        15 Thầy Ban Thường trực
 2. Công việc
  -       Chỉnh và xây chèn khung cửa tầng 3 khu a
  -        Chống thấm máng nước tầng thượng khu a
  -        Ốp gạch thẻ tầng 6 mặt tiền khu a, khu c
  -        San đất cát và làm mặt bằng mặt tiền khu b
  -        Ốp gạch thẻ tường hành lang mặt tiền khu a và khu c
  -        Thi công điện
  -        Thi công nước
  -        Trát tường hành lang tầng 3 khu b, tường hành lang tầng 6 hội trường khu b, cánh gà hội trường.

 BXDĐCV