17/11/2021 17:14

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 17 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 17 tháng 11 năm 2021

 1. Nhân công
  -   
       20 Thợ công nhật
  -        Các đội thợ khoán
  -        15 Thầy Ban Thường trực
 2. Công việc
  -        Chỉnh và xây chèn khung cửa tầng 3 khu c
  -        Đổ con song tầng 6 khu a
  -        Chống thấm mái cầu thang tầng thượng khu a
  -        Ốp gạch thẻ tầng 6 mặt tiền khu a, khu c
  -        San đất cát và làm mặt bằng mặt tiền khu b
  -        Ốp gạch thẻ tường hành lang mặt tiền khu a và khu c
  -        Thi công điện
  -       
   Thi công nước

 

 BXDĐCV