07/01/2022 20:44

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 07 tháng 01 năm 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 07 tháng 01 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Công Bồi và Quân Trạch lên góp công cho công trình.

1. Nhân công
-        24 Thợ công nhật
-        Các đội thợ khoán
-        15 Thầy Ban thường trực
-        14 Giáo dân Giáo xứ Quân Trạch
-        14 Giáo dân Giáo xứ Công Bồi
2. Công việc
-        Lắp phào chỉ khu b mặt tiền
-        Lắp gạch thông gió
-        Đắp phào chỉ khu c
-        Trát cột nhà nguyện tầng 2 khu b
-        Trát tường tầng 6 khu c
-        Xây cột tròn tầng trệt khu a
-        San đất cát và làm mặt bằng mặt tiền khu b
-        Ốp gạch thẻ tường hành lang mặt tiền khu a và khu c
-        Thi công điện
-        Thi công nước

DANH SÁCH NHÂN CÔNG THIỆN NGUYỆN

STT TÊN THÁNH TÊN GỌI GX/GH
1 Luca Bằng Công Bồi
2 Luca Tuy Công Bồi
3 Luca Công Công Bồi
4 Luca Vọng Công Bồi
5 Luca Đam Công Bồi
6 Luca Quyển Công Bồi
7 Luca Vinh Công Bồi
8 Luca Khôi Công Bồi
9 Luca Tầm Công Bồi
10 Luca Quyến Công Bồi
11 Tê-rê-sa  Xuyên Công Bồi
12 Tê-rê-sa  Chiên Công Bồi
13 Luca Kế Công Bồi
14 Luca Hiển Công Bồi
15 Giuse Tâm Quân Trạch
16 Giuse Tình Quân Trạch
17 Maria Tuynh Quân Trạch
18 Maria Hiến Quân Trạch
19 Giuse Ruyến Quân Trạch
20 Giuse Rạng Quân Trạch
21 Giuse Tân Quân Trạch
22 Giuse Hinh Quân Trạch
23 Giuse Biên Quân Trạch
24 Giuse Họa Quân Trạch
25 Giuse Vợi Quân Trạch
26 Maria Mận Quân Trạch
27 Giuse Thành Quân Trạch
28 Giuse Uyên Quân Trạch

Xem hình

VPXDĐCV