05/01/2022 19:44

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 05 tháng 01 năm 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 05 tháng 01 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Lạc Thành lên góp công cho công trình.

1. Nhân công
-        22 Thợ công nhật
-        Các đội thợ khoán
-        15 Thầy Ban thường trực
-        33 Thầy lớp Thần I
-        16 Giáo dân Giáo xứ Lạc Thành
2. Công việc
-        Lắp phào chỉ khu b mặt tiền
-        Lắp gạch thông gió
-        Đắp phào chỉ khu c
-        Lắp khung cửa tầng 3 khu c
-        Trát cột nhà nguyện tầng 2 khu b
-        Trát tường tầng 6 khu c
-        Xây tường bao tầng 4 khu a
-        Xây cột tròn tầng trệt khu a
-        San đất cát và làm mặt bằng mặt tiền khu b
-        San lấp ao
-        Ốp gạch thẻ tường hành lang mặt tiền khu a và khu c
-        Thi công điện
-        Thi công nước

DANH SÁCH NHÂN CÔNG THIỆN NGUYỆN

STT TÊN THÁNH HỌ TÊN GX/GH
1 Augustino Vũ Minh Sinh Lạc Thành
2 Đaminh Phạm Văn Dũng Lạc Thành
3 Maria Trần Thị Loan Lạc Thành
4 Maria Phạm Thị Chiên Lạc Thành
5 Vinh sơn Nguyễn Văn Giới Lạc Thành
6 Giuse Tô Văn Phan Lạc Thành
7 Giuse Tô Văn Phúc Lạc Thành
8 Giuse Tô Văn Khanh Lạc Thành
9 Giuse Vũ Văn Nghĩa Lạc Thành
10 Giuse Vũ Văn Nhiên Lạc Thành
11 Augustino Trần Văn Việt Lạc Thành
12 Giuse Vũ Văn Tinh Lạc Thành
13 Giuse Trần Văn Lượng Lạc Thành
14 Giuse Trần Văn Liệu Lạc Thành
15 Giuse Trần Văn Tĩnh Lạc Thành
16 Giuse Mai Văn Hùng Lạc Thành

Xem ảnh

BXDĐCV