04/01/2022 21:18

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 04 tháng 01 năm 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 04 tháng 01 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Đồng Vân và Thọ Sở lên góp công cho công trình.

1. Nhân công
-        24 Thợ công nhật
-        Các đội thợ khoán
-        15 Thầy Ban thường trực
-        14 Giáo dân giáo xứ Đồng Vân
-        15 Giáo dân Giáo xứ Thọ Sở
2. Công việc
-        Lắp phào chỉ khu b mặt tiền
-        Lắp gạch thông gió
-        Đắp phào chỉ khu c
-        Đổ bê tông sảnh mặt tiền khu b
-        Lắp khung cửa tầng 3 khu c
-        Chỉnh và xây chèn khung cửa tầng 3 khu c
-        Trát cột nhà nguyện tầng 2 khu b
-        Trát tường tầng 6 khu c
-        Xây tường bao tầng 4 khu a
-        Xây cột tròn tầng trệt khu a
-        San đất cát và làm mặt bằng mặt tiền khu b
-        San lấp ao
-        Ốp gạch thẻ tường hành lang mặt tiền khu a và khu c
-        Thi công điện
-        Thi công nước

DANH SÁCH NHÂN CÔNG THIỆN NGUYỆN

STT TÊN THÁNH HỌ TÊN GX/GH
1 Phê-rô Nguyễn Văn Chuân Đồng Vân
2 Maria Nguyễn Thị Ngạt Đồng Vân
3 Maria Bùi Hữu Nam Đồng Vân
4 Phê-rô Nguyễn Văn Luật Đồng Vân
5 Phê-rô Bùi Văn Đại Đồng Vân
6 Phê-rô Phạm Tự Đoàn Đồng Vân
7 Phê-rô Bùi Văn Hoành Đồng Vân
8 Phê-rô Bùi Văn Thuận Đồng Vân
9 Phê-rô Bùi Văn Quý Đồng Vân
10 Maria Trần Thị Nhện Đồng Vân
11 Maria Chu Thị Sim Đồng Vân
12 Maria Bùi Thị Nữ Đồng Vân
13 Phê-rô Vũ Văn Tiềm Đồng Vân
14 Phê-rô Nguyễn Văn Tuân Đồng Vân
15 Gioan Đặng Văn Thoảng Thọ Sở
16 Gioan Đặng Ngọc Viện Thọ Sở
17 Maria Lê Thị Màu Thọ Sở
18 Gioan Đặng Văn Vĩnh Thọ Sở
19 Gioan Lê Văn Trường Thọ Sở
20 Gioan Nguyễn Văn Sinh Thọ Sở
21 Gioan Đặng Văn Huỳnh Thọ Sở
22 Gioan Lê Văn Rục Thọ Sở
23 Gioan Lê Văn Quyền Thọ Sở
24 Gioan Nguyễn Văn Tứ Thọ Sở
25 Gioan Nguyễn Thị Xuân Thọ Sở
26 Maria Đặng Thị Vững Thọ Sở
27 Maria Nguyễn Thị Mến Thọ Sở
28 Maria Nguyễn Thị Tý Thọ Sở
29 Gioan Nguyễn Văn Đối Thọ Sở

Xem thêm hình

BXDĐCV