03/01/2022 21:58

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 03 tháng 01 năm 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 03 tháng 01 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Giáo Nghĩa lên góp công cho công trình.

1. Nhân công
-        22 Thợ công nhật
-        Các đội thợ khoán
-        15 Thầy Ban Thường trực
-        31 Giáo dân giáo xứ Giáo Nghĩa
2. Công việc
-        Lắp phào chỉ khu b mặt tiền
-        Lắp gạch thông gió
-        Đắp phào chỉ khu c
-        Lắp khung cửa tầng 3 khu c
-        Chỉnh và xây chèn khung cửa tầng 3 khu c
-        Trát cột nhà nguyện tầng 2 khu b
-        Trát tường tầng 6 khu c
-        Xây tường bao tầng 4 khu a
-        San đất cát và làm mặt bằng mặt tiền khu b
-        San lấp ao
-        Ốp gạch thẻ tường hành lang mặt tiền khu a và khu c
-        Thi công điện
-        Thi công nước

DANH SÁCH NHÂN CÔNG THIỆN NGUYỆN

STT TÊN THÁNH TÊN GỌI GX/GH
1 Đaminh Thượng Giáo Nghĩa
2 Đaminh Sang Giáo Nghĩa
3 Đaminh Năm Giáo Nghĩa
4 Đaminh Công Giáo Nghĩa
5 Giuse Dục Giáo Nghĩa
6 Giuse Dùng Giáo Nghĩa
7 Giuse Thamh Giáo Nghĩa
8 Giuse Lênh Giáo Nghĩa
9 Giuse Thiện Giáo Nghĩa
10 Đaminh Khuể Giáo Nghĩa
11 Đaminh Trạch Giáo Nghĩa
12 Đaminh Hưng Giáo Nghĩa
13 Đaminh Giáo Nghĩa
14 Đaminh Miêu Giáo Nghĩa
15 Đaminh Thái Giáo Nghĩa
16 Đaminh Cửu Giáo Nghĩa
17 Đaminh Thế Giáo Nghĩa
18 Đaminh Quyết Giáo Nghĩa
19 Đaminh Khâm Giáo Nghĩa
20 Đaminh Hệ Giáo Nghĩa
21 Đaminh Tình Giáo Nghĩa
22 Maria Hiền Giáo Nghĩa
23 Maria Giáo Nghĩa
24 Maria Nhuần Giáo Nghĩa
25 Maria Thái Giáo Nghĩa
26 Maria Đào Giáo Nghĩa
27 Maria Hoa Giáo Nghĩa
28 Đaminh Tâm Giáo Nghĩa
29 Đaminh Trích Giáo Nghĩa
30 Đaminh Doanh Giáo Nghĩa
31 Đaminh Thiện Giáo Nghĩa

 

Xem thêm hình

BXDĐCV