17/09/2021 11:03

Trung tâm LCTXTB: Trực tuyến giờ kính LCTX, thánh lễ và chặng đường Thánh giá

Kính thưa toàn thể cộng đoàn dân Chúa, như thông tin đã đưa, vào chiều thứ Sáu hằng tuần, tại Trung tâm Lòng Chúa Thương Xót An Lạc – Giáo phận Thái Bình, Hội LCTX Giáo Phận Thái Bình có tổ chức giờ kính LCTX, thánh lễ và chặng đường Thánh giá để cầu nguyện cho thế giới, cho Giáo Hội, đặc biệt cho những nạn nhân của đại dịch covid-19, những người già cả, bệnh tật, nghèo khổ, cùng cực, bị bỏ rơi; và để tiện cho nhiều người cùng thông công cầu nguyện, sự kiện này sẽ được trực tuyến để nhiều người hiệp thông cầu nguyện.

Ngoài kênh thông tin chính thức và quen thuộc của Giáo phận là website: http://giaophanthaibinh.org; Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCIijYSUIv9vpF1dcFJeiPwQ và Fanpage: https://www.facebook.com/GpThaiBinh, quý vị có thể tham dự thông qua kênh youtube riêng của Trung tâm là: https://www.youtube.com/channel/UCQysqx5W5QSo452qGqXiUGA và Fanpage: https://www.facebook.com/TRUNGTAM.LONGCHUATHUONGXOT.THAIBINH

Ban Truyền thông TTLCTXTB xin mời toàn thể cộng đoàn hiệp thông với Đức cha Phê-rô và các thành viên Hội LCTX Giáo phận Thái Bình trong giờ kính LCTX, thánh lễ và chặng đường Thánh giá theo chương trình:

-        15 giờ 00: Chầu Thánh Thể và lần chuỗi LCTX

-        16 giờ 00: Thánh lễ

-        19 giờ 15: Đi đàng Thánh giá

BTT TTLCTXTB