Trực tuyến Thánh Lễ

GPTB: Ngày cầu nguyện xin ơn chữa lành trong cơn đại dịch

Theo thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngày mai, thứ Sáu ngày 22.10.2021, sẽ là Ngày toàn quốc giữ chay (như thứ Sáu Tuần Thánh). Bề trên Giáo phận Thái Bình kêu gọi mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận hưởng ứng thực thi ngày giữ chay này để hi sinh làm việc bác ái và hiệp thông cầu nguyện cho thế giới, cho những cảnh đời bất hạnh, cách riêng là những nạn nhân của đại dịch covid-19.Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật XXV Thường niên - Năm B

Thánh lễ Chúa Nhật XXIV Thường niên B | 19 giờ 30 | Ngày 19 tháng 9 năm 2021 | Nhà nguyện Toà Giám mục Thái Bình

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật XXIV Thường niên - Năm B

Thánh lễ Chúa Nhật XXIV Thường niên B | 19 giờ 30 | Ngày 12 tháng 9 năm 2021 | Nhà nguyện Toà Giám mục Thái Bình

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật XXIII Thường niên - Năm B

Thánh lễ Chúa Nhật XXIII Thường niên B | 19 giờ 30 | Ngày 05 tháng 9 năm 2021 | Nhà nguyện Toà Giám mục Thái Bình

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật XXII Thường niên - Năm B

Thánh lễ Chúa Nhật XXII Thường niên B | 19 giờ 30 | Ngày 29 tháng 8 năm 2021 | Nhà nguyện Toà Giám mục Thái Bình

Trực tuyến: Thánh Lễ Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm B

Thánh lễ Chúa Nhật XXI Thường niên B | 19 giờ 30 | Ngày 22 tháng 8 năm 2021 | Nhà nguyện Toà Giám mục Thái Bình

Trực tuyến: Thánh lễ Đức Mẹ Lên Trời (15.8.2021)

Thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời | 19:30 | 15.8.2021| Nhà Nguyện Tòa Giám Mục

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật XIX Thường niên - Năm B

Thánh lễ Chúa Nhật XIX Thường niên B | 19 giờ 30 | Ngày 08 tháng 8 năm 2021 | Nhà nguyện Toà Giám mục Thái Bình

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật XVIII Thường niên - Năm B

Thánh lễ Chúa Nhật XVIII Thường niên B | 19 giờ 30 | Ngày 01 tháng 8 năm 2021 | Nhà nguyện Toà Giám mục Thái Bình

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật XVII Thường niên - Năm B, ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi

Kính thưa quý đấng bậc và toàn thể cộng đoàn, như thông tin đã đưa, ngày 31 tháng 01 năm 2021, Đức Thánh cha Phan-xi-cô đã công bố ngày “Ông bà và Người cao tuổi” được cử hành vào Chúa nhật thứ tư của tháng Bảy hằng năm, gần lễ kính nhớ hai thánh Gio-a-kim và An-na, song thân Đức Ma-ri-a.

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật XVI Thường niên - Năm B

Thánh lễ Chúa Nhật XVI mùa Thường niên năm B | 19 giờ 30 | Ngày 18 tháng 7 năm 2021 | Nhà nguyện Toà Giám mục Thái Bình

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật XV Thường niên - Năm B

Thánh lễ Chúa Nhật XV mùa Thường niên năm B | 19 giờ 30 | Ngày 11 tháng 7 năm 2021 | Nhà nguyện Toà Giám mục Thái Bình

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật XIV mùa Thường niên - năm B

Thánh lễ Chúa Nhật XIV mùa Thường niên năm B | 19 giờ 30 | Ngày 04 tháng 7 năm 2021 | Nhà nguyện Toà Giám mục Thái Bình

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật XIII Thường niên Năm B

Thánh lễ Chúa Nhật XIII Thường niên B | 19 giờ 30 | Ngày 27 tháng 6 năm 2021 | Nhà nguyện Toà Giám mục Thái Bình

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật XII Thường niên năm B

Thánh lễ Chúa Nhật XII Thường niên B | 19 giờ 30 | Ngày 20 tháng 6 năm 2021 | Nhà nguyện Toà Giám mục Thái Bình

Trực tuyến: Thánh Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giê-su, Quan Thầy Đệ Nhất Gp. Thái Bình

Trực tuyến: Thánh Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giê-su, Quan Thầy Đệ Nhất Gp. Thái Bình | 19 giờ 00 | ngày 13.6.2021 | Nhà nguyện Toà Giám mục Thái Bình