04/08/2022 09:15

Trực tuyến: Thánh lễ tạ ơn mừng Kim khánh Linh mục của cha cố Đạo, cha cố Phước, cha cố Gia và cha cố Thi

10g00, ngày 04.8.2022, tại Nhà thờ Chính tòa Thái Bình, Đức cha Giáo phận Phê-rô Nguyễn Văn Đệ sẽ chủ tế thánh lễ tạ ơn mừng Kim khánh linh mục của quý cha Hier. Nguyễn Văn Đạo, Jos. Vũ Công Phước, Dom. Đặng Văn Gia, Pet. Trần Khắc Thi. Kính xin cộng đoàn dân Chúa hiệp thông cầu nguyện cho quý ngài nhân ngày hồng phúc này. Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại Nhà thờ Chính tòa hoặc trực tuyến tại các kênh truyền thông của Giáo phận Thái Bình.