14/06/2021 09:39

Toà Giám mục Thái Bình: Lịch phát Trực tuyến các Thánh Lễ trong đại dịch Covid - 19

Toà Giám mục Thái Bình thông báo Lịch phát Trực tuyến các Thánh Lễ trong đại dịch Covid - 19 như sau:

 

Mỗi ngày, giáo phận sẽ có thánh lễ được phát trực tiếp và lưu lại trên trang điện tử của giáo phận http://giaophanthaibinh.org và trên kênh youtube Truyền thông Giáo phận Thái Bình.

1. Ngày thường (từ thứ Hai đến thứ Bảy): 19h30 

2. Ngày Chúa Nhật: 06h00 và 19h30 

3. Tuần Thánh và Phục Sinh

       + Chúa Nhật Lễ Lá (05/4/2020): 06h00 và 19h30 

       + Thứ Năm Tuần Thánh (09/4/2020): 

           - Thánh lễ làm phép dầu: 08h00

           - Thánh lễ Tiệc Ly: 19h30

       + Thứ Sáu Tuần Thánh (10/4/2020): 

           - Suy ngắm Đàng Thánh giá: 15h00

           - Nghi thức Tưởng niệm Cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô: 18h00

       + Thứ Bảy Tuần Thánh (11/4/2020): 

           - Canh thức Vượt Qua và Thánh lễ Vọng Phục Sinh: 19h30 

       + Chúa Nhật Đại Lễ Chúa Phục Sinh (12/4/2020): 06hh00 và 19h30 

Toà Giám mục Thái Bình